Cílem výuky předmětu Seminář z matematiky je umožnit žákům se zájmem o matematiku důkladnější přípravu v matematice pro studium na vysoké škole (směry technické, ekonomické, přírodovědné či matematické), jakožto i rozvinout jejich přirozený matematický talent. Po obsahové stránce výuka předmětu volně navazuje na tématiku povinného předmětu Matematika, jejíž učivo prohlubuje a z větší části rozšiřuje. Z hlediska pracovních metod učitel využívá vnitřní diferenciace a individuálního přístupu v kombinaci především s řízeným rozhovorem resp. kolokviem. Pro aktivizaci žáků se při výuce široce uplatňuje samostatná práce či práce ve skupinách.

Seminář se vyučován v rozsahu dvou hodin týdně ve třetím ročníku a septimě (MS1) a ve čtvrtém ročníku a oktávě (MS2)

Vyučující

Mgr. Tomáš Dočekal

RNDr. Jana Vašková