Cílem výuky předmětu Výchova ke zdraví je poskytnout žákům základní představu o významu vlastního zdraví, o zásadách jeho ochrany a zajištění bezpečnosti.

Předmět se vyučuje ve druhém ročníku osmiletého gymnázia 1x za týden.

Vyučující

  • Mgr. Lenka Vaníčková