Základní informace

Vyučovací předmět Základy ekonomie se vyučuje jako samostatný předmět ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia, vyššího stupně osmiletého gymnázia (dvouhodinová dotace týdně). Při výuce je využíván program organizace Junior Achievement Poznej svoje peníze. Výuka probíhá pod vedením učitele využitím e-learningové aplikace s využitím hypertextových odkazů.

Modul e-Ekonomie poskytuje základní informace o ekonomice a financích z pohledu makro- i mikroekonomických souvislostí. Seznamuje žáky s místem podniku v ekonomice a s rolí podnikatele, se základními principy fungování ekonomiky státu a s aplikací moderních technologií při nakládání s financemi. Vede k pochopení a kritické analýze rizik a přínosů globalizace ekonomiky. Přispívá k orientaci na trhu práce.

Modul Poznej svoje peníze uvádí žáky do světa financí, seznamuje je s finančními produkty, finančními institucemi a poskytuje jim praktické znalosti a dovednosti z této oblasti. Rozvíjí jejich vztah k podnikavosti a k podnikatelským aktivitám.

Vyučující

ing. Jindřiška Dubnová