„Byl jsem takový Havlův Ovčáček“. Takto připodobnil svou roli v politice 90. let minulého století Michael Žantovský při zahájení svého úterního setkání s našimi žáky. Když jsme se pak nad kávou za touto akcí ohlíželi, opravdu dobře se mně i panu řediteli poslouchala slova chvály adresovaná účastníkům tohoto odpoledne. O dvou hodinách strávených ve společnosti bychom mohli napsat mnohé. Mohli bychom vyjmenovat všechny inspirativní dotazy, které žáci pokládali. Mohli bychom parafrázovat odpovědi pana Žantovského, sumarizovat jeho životní úspěchy i neúspěchy (to za nás jistě zvládne wikipedie). Mohli bychom popisovat úžas chlapců, již pomáhali s těžkou krabicí knih věnovaných naší škole coby poděkování za dlouhodobou spolupráci s Knihovnou Václav Havla a jež nám pan Žantovský přivezl. Namísto toho přikládáme několik fotografií a poděkování Stanislavu Bendlovi, organizátorovi této akce.