V pondělí 27. 5. 2024 proběhlo na naší škole školní kolo Poznávání rostlin. Své znalosti v něm změřili žáci nižších i vyšších ročníků gymnázia. Celkem se zúčastnilo 35 žáků (viz tabulka).

V kategorii prima – sekunda byli nejúspěšnější tito žáci: 1. místo: Julie Hylmarová (sekunda), 2. místo: Lucie Šemberová (sekunda), 3. místo: Lukáš Věchet (prima).

V kategorii tercie – kvarta si rozdělili soutěžící umístění takto: 1. místo: Eliška Horáková (tercie), 2. místo: Martin Kalenský (kvarta).

V kategorii 1. – 3. ročníky vyššího gymnázia soutěžící předvedli výborné výkony a mnohdy byl mezi nimi rozestup pouhý 0,5 bod nebo měli naprosto stejný bodový zisk. Nejúspěšnější byly tyto žákyně: 1. místo: Kateřina Černá (1.G), 2. místo: Hana Ježková (2. G), 3. místo: Mariana Horáková (kvinta).

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Vítězům blahopřejeme.  

Dále přejeme prvním 5 žákům z každé kategorie hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat v úterý 4. 6. 2024 v budově Zemědělské akademie a Gymnázia Hořice.

Vyučující přírodopisu a biologie