V průběhu tohoto týdne probíhají v jednotlivých třídách vyššího gymnázia a SOŠPg studentské volby.
Děje se tak v rámci celostátního projektu Studentské volby do Evropského parlamentu, který vyhlásila
instituce Jeden svět na školách (https://www.jsns.cz/projekty/studentske-volby).
Tyto volby probíhají v jednotlivých třídách pod patronací vyučujících základů společenských věd a
občanské nauky. S konkrétním souhrnem výsledků voleb za celou školu budete seznámeni v průběhu
příštího týdne.

PaedDr. Stanislav Bendl,
garant školního kola studentských voleb do EP