V úterý 4. 6. 2024 se uskutečnilo okresní kolo v Poznávání rostlin a živočichů v Hořicích a naši žáci byli opět velmi úspěšní! „Bodovali jsme“ a postup do krajského kola jsme získali ve dvou kategoriích ze třech. (Postupuje vždy 5 nejlepších z každé kategorie.)
V „nejstarší“ kategorii 1. až 3. ročníků SŠ se na 1. místě umístila Kateřina Černá (1.G), na dalších
místech bylo pořadí našich žáků následující: na 8. místě Hana Ježková (2. G), na 9. místě Kristýna
Korbelářová (2. G), na 11. místě Mariana Horáková (V.), na 13. místě Anna Říhová (VI.). Zúčastnilo
se 17 soutěžících.
V kategorii 8. a 9. tříd se na 3. místě umístila Eliška Horáková (tercie) a na 4. místě Martin
Kalenský (kvarta). Celkem se zúčastnilo 24 soutěžících.
V „nejmladší“ kategorii 6. a 7. tříd naši školu reprezentovalo 5 žáků a umístili se takto: 6. místo –
Antonín Vitvar (prima), 9. místo – Lukáš Věchet (prima), 10. místo – Julie Hylmarová (sekunda), 17.
místo – Lucie Šemberová (sekunda), 19. místo – Vítek Antoš (prima). Zúčastnilo se 26 soutěžících.
K výsledkům v okresním kole blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Za PK Biologie
Petra Lorenzová