Letošní Přírodovědné ligy se zúčastnilo 41 soutěžících, z toho 31 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 11 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí nové soutěže Přírodovědný dvojboj, která po 5. kole a Dlouhodobé praktické úloze skončila.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2022 je 200 bodů, tuto metu pokořilo 29 soutěžících, z toho 21 v kategorii Junior, v tabulce jsou vyznačeni kurzívou.

Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupilo 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem.

Do finále Přírodovědné ligy postoupili tito soutěžící: Kryštof Vitvar, Tereza Kyselová, Martin Kalenský, Tereza Tegelová, Veronika Janků, Ondřej Kosina, Eliška Poláková, Kateřina Hylmarová, Filip Špicar, Jan Morávek, Matěj Choutka, Jiří Matouš, Monika Kyselová, Nikola Holubová a Matyáš Martinec.

Finále (Přírodovědná liga mistrů) se uskuteční v úterý 15. března 2022 od 9:55 do 11:10 (tedy 3. vyučovací hodinu a část 4. vyučovací hodiny) v učebně č. 14.

Úspěšnými řešiteli 18. ročníku Přírodovědné ligy jsou dále: Michal Dočekal, Eliška Horáková, Daniel Polášek a Martin Dočekal. Celkem tak má tento ročník Přírodovědné ligy 19 úspěšných řešitelů.

Exkurze Přírodovědné ligy (její konečná podoba se bude teprve řešit) se na základě výsledků 18. ročníku PL dále zúčastní: Antonín Šolc, Vojtěch Bajer, Jan Kapucián, Mariana Horáková, Veronika Bajerová, Žaneta Prausová, Matěj Krejčí, Johana Rosová, Matyáš Vitvar a Jana Jeřábková.

Účast soutěžících z ročníků 2019/2020 a 2020/2021, kdy se exkurze neuskutečnily, bude ještě řešena podle aktuálních podmínek.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 4. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí). Pořadí od 16. místa dále je konečné.

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Kryštof Vitvar (1.)kvinta561
2.Tereza Kyselová (2.)kvinta542
3.Martin Kalenský (3.)sekunda535
4.Tereza Tegelová (4.)tercie500
5.Veronika Janků (5.)kvarta490
6.Ondřej Kosina (7.)prima479
7.Eliška Poláková (10.)kvinta476
8.Kateřina Hylmarová (12.)sekunda475
9.Filip Špicar (6.)sekunda465
10.Jan Morávek (9.)2.G457
11.Matěj Choutka (17.)sexta432
12.Jiří Matouš (8.)3.G424
13.Monika Kyselová (15.)prima420
14.Nikola Holubová (20.)kvarta419
15.Matyáš Martinec (18.)kvarta418
16.Michal Dočekal (14.)sekunda386
17.Eliška Horáková (13.)prima364
18.Daniel Polášek (20.)sekunda364
19.Martin Dočekal (21.)tercie350
20.Antonín Šolc (26.)prima343
21.Vojtěch Bajer (16.)prima325
22.Jan Kapucián (24.)prima323
23.Mariana Horáková (23.)tercie296
24.Veronika Bajerová (23.)tercie284
25.Žaneta Prausová (30.)tercie259
26.Matěj Krejčí (20.)tercie258
27.Johana Rosová (17.)sekunda216
28.Matyáš Vitvar (31.)tercie207
29.Jana Jeřábková (28.)sekunda204
30.Tereza Dyntrová (26.)kvarta182
31.Petr Mádlík (17.)2.G148
32.Anna Říhová (31.)kvarta94
33.Matěj Kracík (32.)kvarta88
34.Antonín Novák (33.)sekunda85
35.Hana Vajglová (35.)kvarta80
36.Erik Pfeifer (36.)kvinta75
37.Ludvík Novák (37.)prima62
38.Šimon Vitvar (38.)prima58
39.Štěpán Kracík (39.)sekunda58
40.Stanislav Novák (40.)septima56
41.František Hörst (41.)1.G55

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1.)sekunda535
2.Tereza Tegelová (2.)tercie500
3.Veronika Janků (3.)kvarta490
4.Ondřej Kosina (5.)prima479
5.Kateřina Hylmarová (7.)sekunda475
6.Filip Špicar (4.)sekunda465
7.Monika Kyselová (10.)prima420
8.Nikola Holubová (14.)kvarta419
9.Matyáš Martinec (12.)kvarta418
10.Michal Dočekal (9.)sekunda386
11.Eliška Horáková (8.)prima364
12.Daniel Polášek (6.)sekunda364
13.Martin Dočekal (15.)tercie350
14.Antonín Šolc (20.)prima343
15.Vojtěch Bajer (11.)prima325
16.Jan Kapucián (18.)prima323
17.Mariana Horáková (17.)tercie296
18.Veronika Bajerová (13.)tercie284
19.Žaneta Prausová (23.)tercie259
20.Matěj Krejčí (16.)tercie258
21.Johana Rosová (19.)sekunda216
22.Matyáš Vitvar (24.)tercie207
23.Jana Jeřábková (21.)sekunda204
24.Tereza Dyntrová (22.)kvarta182
25.Anna Říhová (25.)kvarta94
26.Matěj Kracík (26.)kvarta88
27.Antonín Novák (27.)sekunda85
28.Hana Vajglová (28.)kvarta80
29.Ludvík Novák (29.)prima62
30.Šimon Vitvar (30.)prima58
31.Štěpán Kracík (31.)sekunda58

Konečné pořadí soutěže Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji se  sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá praktická úloha). Nejlepší tři soutěžící Přírodovědného dvojboje budou odměněni při vyhlášení konečných výsledků Přírodovědné ligy.

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Kryštof Vitvar (1.)kvinta4455611006
2.Tereza Kyselová (5.)kvinta245542787
3.Matěj Choutka (3.)sexta350432782
4.Veronika Janků (2.)kvarta285490775
5.Matyáš Martinec (4.)kvarta345418763
6.Jan Morávek (6.)2.G285457742
7.Nikola Holubová (7.)kvarta270419689
8.Petr Mádlík (7.)2.G380148528
9.Matěj Kracík (9.)kvarta35588443
10.Erik Pfeifer (10.)kvinta22575300
11.František Hörst (11.)1.G17555230