Po 4. kole  se počet účastníků letošní Přírodovědné ligy pravděpodobně definitivně ustálil na čísle  41 , z toho 31 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 11 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí nové soutěže Přírodovědný dvojboj.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2022 je 200 bodů, tuto metu již pokořilo 27 soutěžících, z toho 21 v kategorii Junior, v tabulce jsou vyznačeni kurzívou.

Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají. Už po 4. kole tento limit zdolalo 7 soutěžících.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 3. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Kryštof Vitvar (1. )kvinta404
2.Tereza Kyselová (2.)kvinta387
3.Martin Kalenský (4.)sekunda379
4.Tereza Tegelová (5.)tercie364
5.Veronika Janků (5.)kvarta359
6.Filip Špicar (9.)sekunda354
7.Ondřej Kosina (10.)prima352
8.Jiří Matouš (3.)3.G342
9.Jan Morávek (8.)2.G324
10.Eliška Poláková (15.)kvinta323
11.Daniel Polášek (13.)sekunda318
12.Kateřina Hylmarová (16.)sekunda317
13.Eliška Horáková (12.)prima314
14.Michal Dočekal (14.)sekunda307
15.Monika Kyselová (11.)prima301
16.Vojtěch Bajer (19.)prima290
17.Matěj Choutka (7.)sexta289
18.Matyáš Martinec (22.)kvarta288
19.Veronika Bajerová (23.)tercie284
20.Nikola Holubová (18.)kvarta284
21.Martin Dočekal (22.)tercie265
22.Matěj Krejčí (20.)tercie258
23.Mariana Horáková (25.)tercie250
24.Jan Kapucián (27.)prima225
25.Johana Rosová (17.)sekunda216
26.Antonín Šolc (24.)prima215
27.Jana Jeřábková (28.)sekunda204
28.Tereza Dyntrová (26.)kvarta182
29.Petr Mádlík (17.)2.G148
30.Žaneta Prausová (34.)tercie147
31.Matyáš Vitvar (30.)tercie114
32.Anna Říhová (31.)kvarta94
33.Matěj Kracík (32.)kvarta88
34.Antonín Novák (33.)sekunda85
35.Hana Vajglová (35.)kvarta80
36.Erik Pfeifer (36.)kvinta75
37.Ludvík Novák (37.)prima62
38.Šimon Vitvar (38.)prima58
39.Štěpán Kracík (39.)sekunda58
40.Stanislav Novák (40.)septima56
41.František Hörst (41.)1.G55

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1.)sekunda379
2.Tereza Tegelová (2.)tercie364
3.Veronika Janků (3.)kvarta359
4.Filip Špicar (4.)sekunda354
5.Ondřej Kosina (5.)prima352
6.Daniel Polášek (8.)sekunda318
7.Kateřina Hylmarová (10.)sekunda317
8.Eliška Horáková (7.)prima314
9..Michal Dočekal (9.)sekunda307
10.Monika Kyselová (6.)prima301
11.Vojtěch Bajer (13.)prima290
12.Matyáš Martinec (16.)kvarta288
13.Veronika Bajerová (17.)tercie284
14.Nikola Holubová (12.)kvarta284
15.Martin Dočekal (15.)tercie265
16.Matěj Krejčí (14.)tercie258
17.Mariana Horáková (19.)tercie250
18.Jan Kapucián (21.)prima225
19.Johana Rosová (11.)sekunda216
20.Antonín Šolc (18.)prima215
21.Jana Jeřábková (22.)sekunda204
22.Tereza Dyntrová (20.)kvarta182
23.Žaneta Prausová (27.)tercie147
24.Matyáš Vitvar (23.)tercie114
25.Anna Říhová (24.)kvarta94
26.Matěj Kracík (25.)kvarta88
27.Antonín Novák (26.)sekunda85
28.Hana Vajglová (28.)kvarta80
29.Ludvík Novák (29.)prima62
30.Šimon Vitvar (30.)prima58
31.Štěpán Kracík (31.)sekunda58

Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji se  sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá praktická úloha). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 5. kolo a Dlouhodobou praktickou úlohu PL.

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Kryštof Vitvar (1.)kvinta445404849
2.Veronika Janků (3.)kvarta285359644
3.Matěj Choutka (2.)sexta350289639
4.Matyáš Martinec (5.)kvarta345288633
5.Tereza Kyselová (6.)kvinta245387632
6.Jan Morávek (4.)2.G285324609
7.Nikola Holubová (8.)kvarta270284554
8.Petr Mádlík (7.)2.G380148528
9.Matěj Kracík (9.)kvarta35588443
10.Erik Pfeifer (10.)kvinta22575300
11.František Hörst (11.)1.G17555230