Základní část letošní Přírodovědné ligy měla celkem 37 účastníků, z toho 27 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 20 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 2. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj.

19. ročník Přírodovědné ligy má nakonec 16 úspěšných řešitelů (350 bodů a více), z toho 9 v kategorii Junior. V tabulce jsou označeni tučným písmem.

Do finále (Přírodovědná liga mistrů, 15. 3. 2023) postupují: Kryštof Vitvar, Veronika Janků, Martin Kalenský, Tereza Tegelová, Hana Ježková, Tereza Kyselová, Filip Špicar, Ondřej Kosina, Eliška Poláková, Pavlína Bílková, Kateřina Hylmarová, Nikola Klazarová, Eliška Horáková, Žaneta Prausová a Martin Dočekal.

Úspěšnou řešitelkou letošního ročníku je dále Kateřina Rybová.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2023 (inAero s. r. o., 10. 5. 2023) je 200 bodů, tuto metu zdolalo 29 soutěžících (v kategorii Junior 20, v tabulce jsou tak vyznačeni kurzívou).

Na exkurzi tedy kromě úspěšných řešitelů dále pojedou: Antonín Novák, Monika Kyselová, Julie Hylmarová, Matěj Krejčí, Anna Bonzetová, Veronika Bajerová, Nikola Holubová, Matěj Kracík (tercie), Mariana Horáková, Michal Dočekal, Vojtěch Bajer, Matyáš Vitvar a Jan Kapucián.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 4. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Kryštof Vitvar (3.)septima557
2.Veronika Janků (2.)kvinta536
3.Martin Kalenský (1.)tercie529
4.Tereza Tegelová (4.)kvarta526
5.Hana Ježková (5.)1.G496
6.Tereza Kyselová (8.)sexta492
7.Filip Špicar (6.)tercie489
8.Ondřej Kosina (7.)sekunda487
9.Eliška Poláková (10.)sexta467
10.Pavlína Bílková (9.)1.G410
11.Kateřina Hylmarová (17.)tercie399
12.Nikola Klazarová (14.)1.G399
13.Eliška Horáková (12.)sekunda396
14.Žaneta Prausová (15.)kvarta376
15.Martin Dočekal (16.)kvarta372
16.Kateřina Rybová (11.)prima368
17.Antonín Novák (13.)tercie335
18.Monika Kyselová (22.)sekunda330
19.Julie Hylmarová (21.)prima315
20.Matěj Krejčí (18.)kvarta301
21.Anna Bonzetová (24.)1.G271
22.Veronika Bajerová (22.)kvarta269
23.Nikola Holubová (27.)kvinta266
24.Matěj Kracík (27.)tercie254
25.Mariana Horáková (28.)kvarta237
26.Michal Dočekal (24.)tercie231
27.Vojtěch Bajer (17.)sekunda212
28.Matyáš Vitvar (26.)kvarta210
29.Jan Kapucián (29.)sekunda203
30.Daniel Polášek (30.)tercie152
31.Štěpán Kracík (34.)tercie149
32.Šárka Thielová (28.)kvarta148
33.Ema Nguyen Ha Phuong (33.)prima109
34.Lucie Šemberová (31.)prima97
35.Eliška Hlosková (32.)kvarta95
36.Petr Mádlík (33.)3.G90
37.Nina Šulcovákvarta40

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1.)tercie529
2.Tereza Tegelová (2.)kvarta526
3.Filip Špicar (3.)tercie489
4.Ondřej Kosina (4.)sekunda487
5.Kateřina Hylmarová (10.)tercie399
6.Eliška Horáková (6.)sekunda396
7.Žaneta Prausová (8.)kvarta376
8.Martin Dočekal (9.)kvarta372
9.Kateřina Rybová (5.)prima368
10.Antonín Novák (7.)tercie335
11.Monika Kyselová (14.)sekunda330
12.Julie Hylmarová (13.)prima315
13.Matěj Krejčí (11.)kvarta301
14.Veronika Bajerová (12.)kvarta269
15.Matěj Kracík (18.)tercie254
16.Mariana Horáková (19.)kvarta237
17.Michal Dočekal (15.)tercie231
18.Vojtěch Bajer (16.)sekunda212
19.Matyáš Vitvar (17.)kvarta210
20.Jan Kapucián (20.)sekunda203
21.Daniel Polášek (21.)tercie152
22.Štěpán Kracík (22.)tercie149
23.Šárka Thielová (23.)kvarta148
24.Ema Nguyen Ha Phuong (24.)prima109
25.Lucie Šemberová (25.)prima97
26.Eliška Hlosková (26.)kvarta95
27.Nina Šulcovákvarta40

Konečné pořadí Přírodovědného dvojboje 2022/2023 (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji se  sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá úloha).

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Martin Kalenskýtercie4755291004
2.Martin Dočekalkvarta365372737
3.Eliška Polákovásexta265467732
4.Filip Špicartercie240489729
5.Veronika Jankůkvinta190536726
6.Tereza Kyselovásexta205492697
7.Pavlína Bílková1.G230410640
8.Nikola Klazarová1.G210399609
9.Hana Ježková1.G110496606
10.Antonín Nováktercie270335605
11.Matěj Kracíktercie315254569
12.Mariana Horákovákvarta325237562
13.Kateřina Hylmarovátercie155399554
14.Matyáš Vitvarkvarta305210515
15.Michal Dočekaltercie280231511
16.Anna Bonzetová1.G200271471
17.Štěpán Kracíktercie275149424
18.Šárka Thielovákvarta250148398
19.Eliška Hloskovákvarta25595350
20.Daniel Polášektercie185152337