Po 2. kole 19. ročníku má letošní Přírodovědná liga 33 účastníků, z toho 23 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 17 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 2. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v dalších kolech připojí k Přírodovědné lize.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2023 je 200 bodů, tuto metu již pokořili 4 soutěžící, v tabulce jsou tak vyznačeni kurzívou.

Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 1. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (2. – 3.)tercie212
2.Filip Špicar (10.)tercie206
3.Veronika Janků (13.)kvinta202
4.Kryštof Vitvar (14.)septima201
5.Hana Ježková (1.)1.G196
6.Eliška Horáková (7.)sekunda193
7.Mariana Horáková (11. – 12.)kvarta193
8.Eliška Poláková (16.)sexta191
9.Julie Hylmarová (6.)prima187
10. – 11.Martin Dočekal (2. – 3.)kvarta187
10. – 11.Tereza Tegelová (11. – 12.)kvarta187
12.Pavlína Bílková (9.)1.G186
13.Kateřina Rybová (20.)prima185
14.Tereza Kyselová (5.)sexta180
15.Anna Bonzetová (19.)1.G178
16.Michal Dočekal (2. – 3.)tercie177
17.Kateřina Hylmarová (8.)tercie176
18.Nikola Klazarová (15.)1.G172
19. – 20.Ondřej Kosina (18.)sekunda170
19. – 20.Monika Kyselová (22.)sekunda170
21.Vojtěch Bajer (25. – 26.)sekunda165
22.Nikola Holubová (21.)kvinta165
23.Žaneta Prausová (29.)kvarta154
24.Matěj Krejčí (31.)kvarta150
25. – 26.Veronika Bajerová (28.)kvarta148
25. – 26.Šárka Thielová (30.)kvarta148
27.Matyáš Vitvar (24.)kvarta135
28.Antonín Novák (33.)tercie130
29.Jan Kapucián (25. – 26.)sekunda128
30.Lucie Šemberová (17.)prima97
31.Eliška Hlosková (23.)kvarta95
32.Petr Mádlík (27.)3.G90
33.Ema Nguyen Ha Phuong (32.)prima79

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1. – 2.)tercie212
2.Filip Špicar (7.)tercie206
3.Eliška Horáková (5.)sekunda193
4.Mariana Horáková (8. – 9.)kvarta193
5.Julie Hylmarová (4.)prima187
6. – 7.Martin Dočekal (3.)kvarta187
6. – 7.Tereza Tegelová (8. – 9.)kvarta187
8.Kateřina Rybová (12.)prima185
9.Michal Dočekal (1. – 2.)tercie177
10.Kateřina Hylmarová (6.)tercie176
11. – 12.Ondřej Kosina (11.)sekunda170
11. – 12.Monika Kyselová (13.)sekunda170
13.Vojtěch Bajer (16. – 17.)sekunda165
14.Žaneta Prausová (19.)kvarta154
15.Matěj Krejčí (21.)kvarta150
16. – 17.Veronika Bajerová (18.)kvarta148
16. – 17.Šárka Thielová (20.)kvarta148
18.Matyáš Vitvar (15.)kvarta135
19.Antonín Novák (23.)tercie130
20.Jan Kapucián (16. – 17.)sekunda128
21.Lucie Šemberová (10.)prima97
22.Eliška Hlosková (14.)kvarta95
23.Ema Nguyen Ha Phuong (22.)prima79

Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji se  sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá úloha). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 3. – 5. kolo a Dlouhodobou úlohu PL.

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Martin Kalenskýtercie475212687
2.Martin Dočekalkvarta365187552
3.Mariana Horákovákvarta325193518
4.Michal Dočekaltercie280177457
5.Eliška Polákovásexta265191456
6.Filip Špicartercie240206446
7.Matyáš Vitvarkvarta305135440
8.Pavlína Bílková1.G230186416
9.Antonín Nováktercie270130400
10.Šárka Thielovákvarta250148398
11.Veronika Jankůkvinta190202392
12.Tereza Kyselovásexta205180385
13.Nikola Klazarová1.G210172382
14.Anna Bonzetová1.G200178378
15.Eliška Hloskovákvarta25595350
16.Kateřina Hylmarovátercie155176331
17.Hana Ježková1.G110196306