Po 4. kole a dlouhodobé úloze 19. ročníku má letošní Přírodovědná liga 36 účastníků, z toho 26 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 20 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 2. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v 5. kole  připojí k Přírodovědné lize.

Po 4. kole máme už 10 úspěšných řešitelů (350 bodů a více), z toho 4 v kategorii Junior. V tabulce jsou označeni tučným písmem.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2023 (inAero s. r. o., 10. 5. 2023) je 200 bodů, tuto metu již pokořilo 26 soutěžících (v kategorii Junior 17, v tabulce jsou tak vyznačeni kurzívou).

Nyní následuje ligová zimní přestávka, 5. kolo začne 8. 2. 2023, poslední kolo základní části, po kterém následuje finále.   Do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří zdolají hranici 350 bodů.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 3. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1.)tercie465
2.Veronika Janků (2.)kvinta460
3.Kryštof Vitvar (3.)septima454
4.Tereza Tegelová (8.)kvarta426
5.Hana Ježková (5.)1.G414
6.Filip Špicar (7.)tercie397
7.Ondřej Kosina (14.)sekunda396
8.Tereza Kyselová (11.)sexta395
9.Pavlína Bílková (9.)1.G367
10.Eliška Poláková (6.)sexta367
11.Kateřina Rybová (10.)prima341
12.Eliška Horáková (4.)sekunda336
13.Antonín Novák (19.)tercie335
14.Nikola Klazarová (15.)1.G335
15.Žaneta Prausová (18.)kvarta331
16.Martin Dočekal (12.)kvarta330
17.Kateřina Hylmarová (25.)tercie315
18.Matěj Krejčí (16.)kvarta277
19.Veronika Bajerová (22.)kvarta269
20.Nikola Holubová (27.)kvinta266
21.Julie Hylmarová (13.)prima258
22.Monika Kyselová (20.)sekunda251
23.Michal Dočekal (24.)tercie231
24.Anna Bonzetová (23.)1.G229
25.Vojtěch Bajer (17.)sekunda212
26.Matyáš Vitvar (26.)kvarta210
27.Matěj Kracík (35.)tercie199
28.Mariana Horáková (21.)kvarta193
29.Jan Kapucián (29.)sekunda180
30.Daniel Polášek (36.)tercie152
31.Štěpán Kracík (34.)tercie149
32.Šárka Thielová (28.)kvarta148
33.Ema Nguyen Ha Phuong (30.)prima103
34.Lucie Šemberová (31.)prima97
35.Eliška Hlosková (32.)kvarta95
36.Petr Mádlík (33.)3.G90

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1.)tercie465
2.Tereza Tegelová (4.)kvarta426
3.Filip Špicar (3.)tercie397
4.Ondřej Kosina (8.)sekunda396
5.Kateřina Rybová (5.)prima341
6..Eliška Horáková (2.)sekunda336
7.Antonín Novák (12.)tercie335
8.Žaneta Prausová (11.)kvarta331
9.Martin Dočekal (6.)kvarta330
10.Kateřina Hylmarová (17.)tercie315
11.Matěj Krejčí (9.)kvarta277
12.Veronika Bajerová (15.)kvarta269
13.Julie Hylmarová (7.)prima258
14.Monika Kyselová (13.)sekunda251
15.Michal Dočekal (16.)tercie231
16.Vojtěch Bajer (10.)sekunda212
17.Matyáš Vitvar (18.)kvarta210
18.Matěj Kracík (25.)tercie199
19.Mariana Horáková (14.)kvarta193
20.Jan Kapucián (20.)sekunda180
21.Daniel Polášek (26.)tercie152
22.Štěpán Kracík (24.)tercie149
23.Šárka Thielová (19.)kvarta148
24.Ema Nguyen Ha Phuong (21.)prima103
25.Lucie Šemberová (22.)prima97
26.Eliška Hlosková (23.)kvarta95

Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji se  sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá úloha). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 5. kolo PL.

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Martin Kalenskýtercie475465940
2.Martin Dočekalkvarta365330695
3.Veronika Jankůkvinta190460650
4.Filip Špicartercie240397637
5.Eliška Polákovásexta265367632
6.Antonín Nováktercie270335605
7.Tereza Kyselovásexta205395600
8.Pavlína Bílková1.G230367597
9.Nikola Klazarová1.G210335545
10.Hana Ježková1.G110414524
11.Mariana Horákovákvarta325193518
12.Matyáš Vitvarkvarta305210515
13.Matěj Kracíktercie315199514
14.Michal Dočekaltercie280231511
15.Kateřina Hylmarovátercie155315470
16.Anna Bonzetová1.G200229429
17.Štěpán Kracíktercie275149424
18.Šárka Thielovákvarta250148398
19.Eliška Hloskovákvarta25595350
20.Daniel Polášektercie185152337

Martin Kalenský je již jistým celkovým vítězem Přírodovědného dvojboje.