Také letos je součástí Přírodovědné ligy Dlouhodobá úloha.  Tentokrát si ověříte svou schopnost zeměpisné orientace.

V období mezi 1. říjnem a 30. listopadem 2022 budou postupně na webových stránkách Přírodovědné ligy zveřejněny zeměpisné souřadnice deseti bodů v obcích v širším okolí Nové Paky. Budou označeny jako „bod 1“ až „bod 10“. Vaším úkolem  bude:

  1. Uvést obec, k níž se dané souřadnice vztahují. Daný bod bude vždy ležet na jejím území nebo v nejbližším okolí. Pozor! Nejde o uvedení obecního nebo městského úřadu, pod nějž obec spadá, ale přímo o uvedení jména dané obce. Např. pokud by daný bod ležel v Heřmanicích, které spadají pod Novou Paku, zní správná odpověď Heřmanice, nikoli Nová Paka. Za správné uvedení všech deseti obcí získáte 20 bodů.
  2. Zjistěte nejkratší silniční vzdálenost dvou sousedních bodů pro jízdu osobním autem (nikoli tedy délku nejrychlejšího spojení), po zveřejnění všechny vzdálenosti sečtěte (tedy součet vzdálenosti od bodu 1 k bodu 2 plus vzdálenosti od bodu 2 do bodu 3 a tak dále až po bod 10) a jako řešení zapište celkovou délku trasy, kterou „projedeme“ od bodu 1 až po bod 10, a to s přesností na desetiny kilometru. Pokud se váš výsledek od správného bude lišit nejvýš o jednu desetinu kilometru, získáte maximální počet 30 bodů. Za každou desetinu odchylky od správného výsledku pak jeden bod ztrácíte.

Celkem si tak do pořadí Přírodovědné ligy budete moci připsat až 50 bodů. Řešení však musíte odeslat nejpozději do středy 30. 11. 2022.

Pozor, souřadnice jednotlivých bodů budou v říjnu a listopadu zveřejňovány na stránce https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/aktuality-prirodovedna-liga/ nepravidelně, někdy tedy mohou být zveřejněny souřadnice dvou bodů ve dvou dnech po sobě, jindy může být třeba týden pauza. Je tedy v daném období třeba sledovat zmíněnou stránku pravidelně, ideálně denně. Slibuji, že nebudu zveřejňovat souřadnice bodů o víkendech, ve dnech státních svátků a prázdnin, resp. případného ředitelského volna. A pozor: při zveřejnění nových souřadnic budou ty předchozí smazány, takže je třeba být se stránkou opravdu v denním kontaktu! Zadání posledních souřadnic, tedy bodu 10, vyjde poměrně krátce před termínem odevzdání, je tedy potom třeba řešení vypracovat a odeslat rychle! Toto zadání, které právě čtete, bude na stránkách PL trvale.

To je vše, myslím, že teď je všechno jasné. Takže vzhůru na naši projížďku po okolí a těším se již na vaše řešení na adrese josef.krecek@gymnp.cz .

Start Dlouhodobé úlohy: 1. 10. 2022
Konec Dlouhodobé úlohy:  30. 11. 2022
Maximální počet bodů za řešení: 50
Dlouhodobá úloha není spojena s rychlostní prémií.                                                                                                             

 Josef Křeček