Časový rozpis je vytvořen na základě počtu přihlášených soutěžících v jednotlivých kategoriích. Neznáme přesné časy jednotlivých soutěžních vystoupení. Tento časový harmonogram je tedy přibližný a v žádném případě závazný. Závazné jsou pouze začátky soutěže v jednotlivých kategoriích po slavnostním zahájení v aule.

8,00 – porada poroty
8,30 – společné zahájení soutěže v aule
9,15 – začátek soutěže po kategoriích  

Kategorie A1 – učebna č. 26     
9,15 – 12,15  – vlastní soutěž
12,15 – 12,30  – porada poroty
12,30 – slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A2 – učebna č. 25   
9,15 – 12,15 – vlastní soutěž
12,15 – 12,30 – porada poroty
12,30 – slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A3 – učebna č. 61  
9,15 – 12,30 – vlastní soutěž
12,30 – 12,45 – porada poroty
12,45 – slavnostní vyhlášení výsledků

Kategorie A4, B1 – Studentský klub  
9,15 – 12,30 – vlastní soutěž
12,30 – 12,45 – porada poroty
12,45 – slavnostní vyhlášení výsledků
Kategorie A5 – učebna č. 59
9,15 – 12,45 – vlastní soutěž
12,45 – 13,00 – porada poroty
13,00 – slavnostní vyhlášení výsledků 

Kategorie A6 – aula
9,15 – 11,30 – vlastní soutěž
11,30 – 11,45 – porada poroty
11,45 – slavnostní vyhlášení výsledků  

Kategorie B2, B3, C  – aula
12,15 – 14,15 – vlastní soutěž
14,15 – 14,30 – porada poroty
14,30 – slavnostní vyhlášení výsledků