A) zpěv sólo

Jedna lidová a jedna umělá píseň v libovolném jazyce s doprovodem či bez doprovodu

A1 – kategorie pro předškolní věk

A2 – kategorie pro mladší školní věk (1.-2. třída)

A3 – kategorie pro mladší školní věk (3.-5. třída) – pouze 3 účastníci za každou školu !!!

A4 – kategorie pro starší školní věk (6.-7. třída)

A5 – kategorie pro starší školní věk (8.-9. třída)

A6 – kategorie pro dospívající a dospělé

B) pěvecké duo, trio, kvarteto

Jedna lidová a jedna umělá píseň v odpovídající vícehlasé úpravě s doprovodem či bez doprovodu

B1 – kategorie pro mladší školní věk (1.-5. třída)

B2 – kategorie pro starší školní věk (6.-9. třída)

B3 – kategorie pro dospívající a dospělé

C) malé vokální soubory bez sbormistra (obsazení 5 – 12 zpěváků)

Jedna lidová a jedna umělá píseň ve vícehlasé úpravě s doprovodem či bez doprovodu