Novopacký slavíček - Medailonky porotců 2024


Aleš Hendrych

Pro každého umělce v České republice je největším úspěchem účinkovat v Národním divadle v Praze. Této pocty se Aleši Hendrychovi dostalo. Za měsíc má čtyři až osm představení, kromě toho vystupuje i v jiných divadlech. S Národním divadlem zajíždí i do zahraničí. Pravidelně účinkoval v Berlíně s mozartovským programem. V současné době jej můžete slyšet a vidět mimo jiné ve Stavovském divadle v Mozartissimu – To nejlepší z Mozartových oper nebo v Národním divadle ve slavné La Traviatě Giuseppa Verdiho roli barona Douphala.

Simona Hlavatá

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace a Střední pedagogickou školu v Litomyšli. Pracuje jako učitelka ZŠ a MŠ Černilov, kde aktuálně vede dětský pěvecký sbor.  8 let vedla přípravné oddělení Pueráček v chlapeckém sboru Boni pueri a ve stejnojmenné ZUŠ v HK učila přípravnou hudebně pohybovou výchovu a pěveckou hlasovou výchovu. Od roku 2010 do 2017 byla sbormistryní přípravného oddělení Zpěváček Českého chlapeckého sboru z HK.

Miluše Ptáčková

Od 1. třídy navštěvovala ZUŠ v Lomnici nad Popelkou, kde se učila hrát na klavír a zúčastňovala se různých soutěží. Po celou školní docházku zpívala ve sboru. Sama má velice ráda hudbu a zpěv. Jako učitelka MŠ vedla i děti k lásce k hudbě. Již po několikáté je porotkyní soutěže Novopacký slavíček.

Mgr. Romana Bittner

Je absolventkou Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace a Vysoké školy pedagogické v Praze, obor speciální pedagogika vychovatelství – logopedie. Pracuje jako učitelka a zástupce ředitele v MŠ J. Š. Kubína Jičín, kde také vede pěvecký sbor Poupata. Od útlého věku se věnuje hudbě, zpěvu a hře na hudební nástroje. Je aktivní členkou folklorních souborů Hořeňák a Hořeňáček, několik let hraje v Lázeňském orchestru Dalibor v Hořicích. V současné době je na mateřské dovolené.

Mgr. Jana Vávrová

V období základní školy navštěvovala obory sólový a sborový zpěv, hudební nauku, hru na zobcovou flétnu a klavír v ZUŠ Trutnov. Roku 1991 ukončila maturitní zkouškou obor předškolní a mimoškolní pedagogika na SPgŠ v Nové Pace. Byla členkou pěveckého sboru Amabile. Vysokoškolské vzdělání (učitelství pro 1. stupeň ZŠ) získala na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem. V současné době působí jako ředitelka soukromé mateřské a základní školy v Úlibicích.

Bc. Ivana Nováková

Je absolventkou Střední pedagogické školy v Nové Pace. V současné době je ředitelkou Domu dětí a mládeže Stonožka Nová Paka. Vede několik dětských skupin zaměřených na výuku hry na africké bubny djembe, pracuje jako muzikoterapeut pro různé cílové skupiny, působí jako lektorka pro další vzdělávání pedagogů. Aktivně se věnuje zpěvu v novém pěveckém uskupení Belle Mama.

Bc. Kristýna Pechová

Je absolventkou bakalářského oboru sbomistrovství a hudební výchova na PF UK v Praze. V současnosti studuje navazující magisterské studium sborového zpěvu. Je bývalou sbormistryní pěveckého sboru při gymnáziu Joachima Barranda Beroun a zakladatelkou pražského Skautského sboru. Mimo jiné píše pro magazín Opera plus a korepetuje v baletní škole Národního divadla. Ve volném čase zpívá s dechovým orchestrem Oddechovka a hraje na varhany v berounské farnosti.

Mgr. Jana Machková

Je absolventkou konzervatoře v Pardubicích, kde vystudovala obor zpěv. Na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vystudovala obor školský management a na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy obor management vzdělávání. Na Základní umělecké škole R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem vyučuje od roku 1985 sólový a sborový zpěv. V letech 2003 – 2013 zde působila ve funkci zástupkyně ředitelky. Svoji pedagogickou činnost rozšířila o výuku hudební výchovy na základní škole Strž a na gymnáziu ve Dvoře Králové nad Labem.

Aktivně se věnuje pěvecké činnosti při různých kulturních a společenských akcích v regionu.Je jednou ze zakládajících členů swingového orchestru Big Bandu Dvorský a několik let byla zpěvačkou orchestru. V rámci své profese spolupracovala například s Jankem Ledeckým, Pavlem Novákem, Jiřím Škorpíkem a Petrem Bende.

V roce 2001 založila Pěvecký sbor Carpe diem. Ten má za sebou nespočet koncertů a vystoupení. Za zmínku stojí např. spolupráce se skladatelem Miroslavem Vobořilem v rámci jeho autorského koncertu pod názvem Doteky.

Bc. Eva Jáklová

Vystudovala Střední odbornou školu pedagogickou v Nové Pace. V současné době studuje magisterské navazující studium na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Od tří let byla žákyní Základní umělecké školy ve Dvoře Králové nad Labem, kde navštěvovala obor hudební, taneční a výtvarný. ZUŠ absolvovala ve hře na klavír, v sólovém zpěvu, v tanečním oboru a v příčné flétně. Hrála v několika hudebních uskupeních a zpívala ve sboru. Rovněž se věnuje hře na zobcovou flétnu a saxofon. Ve svém volném čase byla vedoucí čtyř hudebních kroužků pod Domem dětí a mládeže „Jednička“ ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 2016, 2017 a 2019 uspořádala vlastní letní příměstský hudební tábor s názvem „Hudebníček“. Od roku 2019 je zástupkyní ředitele v Základní umělecké škole R. A. Dvorského Dvůr Králové nad Labem.

Mgr. Jaromír Schejbal

Vyučuje hudební výchovu, sborový zpěv a zeměpis na Gymnáziu Boženy Němcové v Hradci Králové. Už od mládí se aktivně věnoval hudbě, zpíval v Královéhradeckém dětském sboru Jitro, v chlapeckém sboru Boni pueri, ve sboru Smetana. Pedagogickou fakultu v Hradci Králové absolvoval diplomovým pěveckým koncertem a na ZŠ Habrmanova založil a 9 let řídil dětský pěvecký sbor Cantabile. Je sbormistrem ženského komorního sboru Vokální harmonie a studentského sboru Gybon. Věnuje se i žánru populární hudby – dodnes působí jako zpěvák v tanečním orchestru Fontána. Je předsedou Hudební mládeže HK, z. s. a mnoho let je členem poroty, která hodnotí mladé talenty v pěvecké soutěži Hradecký slavík a Karlovarský skřivánek.

Mgr. Jana Knížková, Ph.D.

Vystudovala učitelství pro střední školy na Univerzitě Hradec Králové, hudební teorii a pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a klasický zpěv na konzervatoři v Pardubicích. Pedagogicky působila na katedrách hudební výchovy v Olomouci a Praze, vyučovala na gymnáziu v Poděbradech a na Základní umělecké škole v Chlumci nad Cidlinou, kde působí dosud. Jako zpěvačka spolupracovala s Posádkovou hudbou Hradec Králové, Big bandem Aldis, založila ženský vokální soubor Blue flowers a pracovala jako dramaturgyně hudebního festivalu Podblanický hudební podzim. Působí jako lektorka hudebních dílen pro děti a učitele hudební výchovy při České filharmonii a věnuje se i publikační činnosti.

Mgr. Lukáš Merkl

Na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové vyučuje angličtinu, němčinu a hudební výchovu v anglickém jazyce, je iniciátorem zážitkového jazykového kurzu v anglickém Eastbourne. Cizí jazyky vyučuje také soukromě a v jazykové škole. Od útlého dětství je jeho největším koníčkem zpěv. V letech 1993 – 2004 byl členem koncertních skupin Českého chlapeckého sboru Boni pueri. V roce 2002 úspěšně zakončil absolutorium II. cyklu ZUŠ v oboru sólový zpěv a o rok později se stal spoluzakladatelem Vokálního souboru Gentlemen Singers, kde jako zpěvák působil až do roku 2015 a se kterým absolvoval několikerá koncertní turné ve více než dvaceti zahraničních zemích na čtyřech kontinentech.

Pro Vokální soubor Gentlemen Singers vykonává v současné době funkci manažera mezinárodních koncertů a zahraniční komunikace. Stejnou funkci zastával i v každoročním červnovém festivalu Sborové slavnosti • Czech Choir Festival • Hradec Králové, který se díky němu stal součástí asociace Choral Festival Network. V této organizaci, která sdružuje na třicet sborových festivalů a soutěží po celém světě, patřil tři roky do tříčlenné česko-slovinsko-švýcarské hodnotící komise. Manažérské portfolio zastupovaných umělců si v roce 2016 obohatil o úspěšný sextet Ingenium Ensemble ze slovinské Lublaně, dále nepravidelně pomáhá s realizací koncertů domácím i zahraničním ansámblům a sborům. Jako porotce je zván do českých pěveckých soutěží jednotlivců (Novopacký slavíček) i sborů (Gymnasia Cantant).

Mgr. Tomáš Borůvka, MBA

Od dětství se věnoval hře na klavír, později přibyly keyboard, varhany a sborový zpěv. Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vystudoval učitelství hudební výchovy a ruského jazyka pro střední školy. V době studií byl stálým či příležitostným členem řady vokálních těles a uskupení, sborovému zpěvu se aktivně věnuje i nadále. Několikrát zasedl v porotách pěveckých soutěží (Hradecký slavík, Praskačský zpěváček), jako lektor sólového zpěvu se účastnil Letních táborů Hudební mládeže ČR. V letech 2010 – 2012 vyučoval hudebně výchovné předměty na Gymnáziu a SOŠPg v Nové Pace, kde byl zároveň asistentem sbormistryně a korepetitorem dívčího sboru Amabile, a do r. 2013 také hru na keyboard v hradecké ZUŠ Střezina. Od r. 2012 pedagogicky působí na Obchodní akademii, SPgŠ, VOŠ a Jazykové škole s právem SJZ v Hradci Králové, kde ve stejném roce založil pěvecký sbor Mirtilli. V současnosti je zástupcem ředitele školy.

Naďa Vilgošová, DiS.

Pochází z Chlumce nad Cidlinou a miluje pop, soul, jazz i folk. Je absolventkou SOŠPg v Nové Pace. Následně vystudovala populární zpěv na konzervatoři Jaroslava Ježka Vyučuje na ZUŠ PROARTE VIVA v Praze a ve sboru Beznot, kde je lektorkou tří dětských skupin. Od roku 2020 vede projekt Vilgošová_Trhoňová_Duo, které hudebně doprovází svatby, degustace, výstavy a firemní večírky. Na koncertních podiích ji můžete vídat s hudební kapelou Michael to Castle, kde je hlavní autorkou hudby a textu. V současnosti na menší klubové scéně prezentuje své debutové album Jsem davem, které vyšlo 23. listopadu 2022. Se svou kapelou vystoupila například na Dyzajn marketu v Praze, na hudebním festivale v Boskovicích, na divadelním festivale v Hradci Králové, anebo na letní scéně vily Štvanice. Její projev a tvorba je založena na energii a emocích, které ráda předává lidem.

Bc. Darina Stránská

Je absolventkou ZUŠ Jičín, kde se dlouhodobě věnovala hře na zobcovou flétnu, klavír, klarinet a sólovému zpěvu. Několikrát získala přední místa v národních kolech. Po absolvování Lepařova gymnázia v Jičíně začala studovat na Univerzitě v Hradci Králové magisterský obor Hudební výchova a anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ a současně Hru na klarinet na Konzervatoři v Pardubicích. Na UHK souběžně studuje další magisterský obor Hra na klavír u doc. Mgr. Michala Chrobáka. V akademickém roce 2019/2020 studovala na Univerzitě Findlay v Ohiu, kde navázala hudební spolupráci s tamní univerzitou, které se aktivně věnuje dodnes.

V roce 2023 vystupovala s Filharmonií Hradec Králové s Klavírním koncertem E. Lalo. Na Interpretační soutěži s mezinárodní účastí, která se konala v Ružomberoku, získala dvě první ceny v kategorii zpěv a čtyřruční hra na klavír. Jako sólová klavíristka se potom umístila na druhém místě.

Uspěla také v Interpretační soutěži pedagogických fakult České republiky, kde obdržela ve hře na klavír 3. cenu. Prosadila se i v silné konkurenci na mezinárodní soutěži talentovaných mladých hudebníků Concours international de jeunes musiciens de talent Nouvelles étoiles v Paříži. Ve své věkové kategorii získala v roce 2023 ve hře na klavír 2. cenu a stala se laureátkou soutěže.

Za vynikající tvůrčí výsledky byla v roce 2023 nominována na Cenu primátora města Hradec Králové.

Účastnila se mistrovských kurzů na Janáčkově akademii múzických umění v Brně v oboru klavír a klarinet u paní prof. Aleny Vlasákové a pana prof. Jana Jiraského. Na Hudební katedře Pedagogické fakulty UHK se věnuje také sólovému zpěvu. Každoročně natáčí hudební videoklipy s vlastním scénářem jako Duo DaBl. Při svém studiu zároveň učí na ZUŠ Smiřice hru na klavír.

Mgr. Iva Nálevková

Je absolventkou Střední pedagogické školy v Nové Pace a dvou pedagogických studijních programů na Karlově Univerzitě v Praze. Od dětství se věnuje hře na klavír a zpěvu. Pracuje jako ředitelka Základní školy
a Mateřské školy v Martinicích v Krkonoších, kde učí také hudební výchovu a s dětmi připravuje různá hudebně pohybová vystoupení. Zároveň již od roku 2000 zpívá v kapelách,momentálně v FK band music.

Martina Včeláková

Je absolventkou oboru hudební výchova – hra na hudební nástroj na PF UK Praha. Kromě studia houslí se v dětství věnovala také zpěvu a hře na klavír. Mnohokrát se účastnila tuzemských hudebních soutěží, na kterých získala několik prvních a druhých cen. Již v dětství měla možnost vystoupit v rámci partnerských projektů ZUŠ na koncertech na Slovensku, v Polsku či Maďarsku.

Je absolventkou mnoha mistrovských houslových kurzů a masterclassů (např. u Jaroslava Svěceného, Jakuba Junka, Jany Kubánkové, Bohuslava Matouška, Niklase Liepeho). V roce 2018 získala první cenu a cenu za interpretaci na Interpretační soutěži pedagogických fakult. Několikrát byla hostem na koncertech Jaroslava Svěceného (Praha, Nové Hrady, Klášterec nad Ohří) a vystoupila s orchestrem Virtuosi Pragenses. Pravidelně se věnuje také orchestrální hře – je členkou České studentské filharmonie, se kterou si zahrála pod taktovkou předních českých a světových dirigentů (sir Simon Rattle, Marco Ivanović, Robert Kružík, Ondřej Vrabec). V současné době se věnuje rovněž soukromé lektorské činnosti.

Michaela Kuncová

Je absolventkou bakalářského studia v oboru sbormistrovství a učitelství hudební výchovy na UK Praha. V roce 2022 vyhrála první místo v interpretační soutěži mezi pedagogickými fakultami celé ČR s mezinárodní účastí v oboru sbormistrovství. Již od střední školy se věnuje klasickému i populárnímu sólovému zpěvu. Nyní vede několik dětských sborů a sama zpívá v acapella sextetu Intonic.