Sbor Amabile již neodmyslitelně patří k historii Střední pedagogické školy v Nové Pace.
V současné době Amabile ho vede Mgr. Alena Matějovská, která převzala pomyslnou taktovku po PaedDr. Boženě Stopkové – Maxiánové. Ta spolu s Václavem Brádlem sbor
1. září 1975 založila. Sbor má v repertoáru hudbu starých mistrů všech století i současnou moderní tvrotbu. Zvláštní oddíl tvoří úprava lidových písní. Tento sbor byl vždy hodnocen především za přínosnou dramaturgii a citlivý hudební projev.

Každé pondělní odpoledne se pravidelně schází v učebně hudební výchovy téměř šedesát dívek, které spojuje hudební nadšení a touha dělat krásnou muziku. Zpívání v pěveckém sboru pomáhá studentkám vyplnit jejich volný čas a navíc se seznamovat s hodnotnými uměleckými díly. Nejedna členka sboru Amabile se vydala na náročnou cestu dalšího vzdělávání a studia, a tak dnes z některých absolventek SPgŠ (od r. 2006 SOŠPg), členek sboru Amabile, máme učitelky hudební výchovy na 1. či 2. stupni základních škol, dokonce nám z nich rostou i aprobované sbormistryně.

Zpíváním ve sboru se dívky učí nejen kultivovanému pěveckému projevu, ale zpěvačky zároveň na vlastní kůži poznávají, jakou práci dá zorganizovat zájezd či pěvecké vystoupení. Jsme velice rádi, že mnohé z nich získané zkušenosti dokáží uplatnit třeba při práci s malými zpěváčky.

Přestože cílem a smyslem práce sboru není soutěžit a měřit síly s ostatními, může se pochlubit řadou ocenění. Tím je např. zlaté pásmo na Krajské přehlídce středoškolských pěveckých sborů a postup na celostátní přehlídku OPAVA CANTAT 2012 a OPAVA CANTAT 2018, nebo ocenění na Harantovských slavnostech historického zpěvu na Pecce.

Sbor Amabile se pravidelně účastní Hudebních festivalů středních odborných škol pedagogických. Přední ocenění včetně zvláštních cen si sbor přivezl z Karlových Varů, Litomyšle, Prachatic, Krnova i Brna. Řadu cen na tomto festivale obdržely členky sboru i v sólových a komorních kategoriích. Naposledy se tento festival konal v roce 2019 v Kroměříži. Dívčí pěvecký sbor Amabile zde získal zlaté pásmo a další zvláštní ocenění.  Sbor Amabile hudební znělkou Milana Uherka každoročně zahajuje pěveckou soutěž Novopacký slavíček. Největší odměnou sboru je však vždy upřímný potlesk posluchačů, kterých má Amabile stále dost. Mezi věrné návštěvníky koncertů sboru patří novopacká veřejnost, a to hlavně při tradičních jarních koncertech, kde sbor hostí další novopacké sbory, a dále při vánočních koncertech v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Zde bylo pro Amabile poctou zpívat např. s královéhradeckým chlapeckým sborem Boni Pueri či s naší výbornou harfenistkou Kateřinou Englichovou.

Sbor Amabile koncertoval nejednou i v zahraničí. Navštívil Rakousko, Švýcarsko, Itálii, Slovensko nebo německé město Budyšín. Mezi velice zdařilé patří výměnný zájezd do litevského Vilniusu, kde nás hostil smíšený sbor Čiurlionisova gymnázia. V roce 2004 sbor navázal další družbu, tentokrát s polskou školou v nedalekém Mieroszowe a kulturním střediskem v Boguszowě, kde na dvou koncertech zaujal působivým vánočním programem. Mezi nejzdařilejší a nejkrásnější zahraniční účinkování sboru patří bezesporu jeho koncertní turné na jaře 2006 v Belgii. V roce 2013 sbor navázal družbu s Pedagogickou a sociální akademií v Turčianských Teplicích. V roce 2009 sbor Amabile vydal svůj druhý vlastní nosič CD. V roce 2016 Amabilky natočily ve studiu Sono Records titulní píseň k filmové pohádce Řachanda. V roce 2017 byl sbor Amabile vybrán hejtmanem Královéhradeckého kraje k reprezentaci na celostátní přehlídce „Světlo za Lidice“.

Sbor Amabile patří mezi amatérské soubory, ale mnohé studentky dokázaly toto společné muzicírování zúročit ve svém dalším životě, třeba právě při zakládání svých dětských pěveckých sborů. Radost ze společného zpívání je tak předávána dál a dál…