Termíny vzdělávání

24. – 25. 1. 2022 MBTI 1, J. Stang (1. skupina)

26. – 27. 1. 2022 MBTI 1, J. Stang (2. skupina)

28. 2. – 1. 3. 2022 Tělo a emoce v kontextu adleriánské psychologie, Mansio (1. skupina)

2. – 3. 3. 2022 Tělo a emoce v kontextu adleriánské psychologie, Mansio (2. skupina)

21. – 22. 3. 2022 MBTI 2, J. Stang (1. skupina)

23. – 24. 3. 2022 MBTI 2, J. Stang (2. skupina)

18. 5. 2022 Dynamika problémového chování (1. skupina i 2. skupina, každá zvlášť)

12. 9. a 10. 10. 2022 Nezraňující komunikace ve škole a řešení konfliktů, Z. Matula (1. skupina)

13. 9. a 11. 10. 2022 Nezraňující komunikace ve škole a řešení konfliktů, Z. Matula (2. skupina)

1. skupina je primárně určena pro pedagogy MŠ a ZŠ I. stupně

2. skupina je primárně určena pro pedagogy ZŠ II. stupně a SŠ

Anotace k jednotlivým seminářům

https://www.viaspirita.cz/zamereni/typologie-mbti
https://www.mantaedu.cz/skoly/

První metodické setkání proběhne 21. 10. 2021 od 14,30 hodin v budově SOS a SOU Vocelova v HK. Pozvánka bude zaslána.

V případě, že by se vám termín nehodil, domluvíme se individuálně.

Kazuistické skupiny (prozatím stanovené)

  • Třídní pravidla: zavádění a udržitelnost, Bc. Alena Chmelíková

13. 10. 2021  15:15

  • Komunikace s rodiči – spolupráce škola – rodič – dítě, Mgr. Jana Králíková

27. 10. 2021 15:15

  • Zkušenosti s třídnickými hodinami, Mgr. Jana Kaplanová

16. 11. 2021 15:00 

  • Mindfulness, prevence syndromu vyhoření, Mgr. Jitka Musilová

6.12.2021 15:15 

  • Čtení psychodynamických procesů (rozpoznání klimatu třídy), Mgr. Lukáš Nálevka

10. 1. 2022 15:00 

  • Práce s třídními rolemi (leader, oběť,…), Mgr. Lukáš Nálevka

3. 2. 2022 15:00 

  • Adaptace třídního kolektivu na změny, nestandardní situace, Mgr. Jana Kaplanová

16. 2. 2022 15:00