Mgr. Šárka Horáková
výchovná poradkyně
kariérová poradkyně

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

konzultační hodiny pro rodiče: po individuální domluvě
telefon: 493721320
e-mail: sarka.horakova@gymnp.cz

Mgr. Jana Knapová
školní metodik prevence    
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická

konzultační hodiny pro rodiče: po individuální domluvě
telefon: 493721320
e-mail: jana.knapova@gymnp.cz