Školní poradenské pracoviště - Mentorská škola kariérového vzdělávání


V úterý 18. června 2024 byl úspěšně zakončen první běh mentorského programu v rámci podpory kariérového poradenství a kariérového vzdělávání v projektu Implementace Dlouhodobého záměru vzdělávání Královéhradeckého kraje. Každá z mentorek dvanácti zapojených škol obdržela nejen Osvědčení o absolvování Mentorského programu rozvoje školního Kariérového vzdělávání a poradenství ve školním roce 2023/24, ale také ocenění pro svoji školu.

Naše škola se tak nyní pyšní statusem Mentorská škola kariérového vzdělávání.