Role učitele, který je ve škole současně výchovným poradcem, je pro hromadu školáků i jejich rodičů tak trochu hádankou. Málokdo totiž ví, kde u takového kantora končí učitel a kde začíná výchovný poradce. Role učitele je většině lidí dost jasná, ale role výchovného poradce v základní či střední škole bývá daleko komplikovanější.
Kdo je vlastně výchovný poradce? Jedna z mnoha definic ho popisuje jako „pedagoga, odborně připraveného pro výchovné poradenství, který pomáhá při profesní orientaci a řešení výchovných otázek, věnuje zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.“