Pro výuku literární výchovy:

1. A, 2. A, 3. A, 4. A

Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice, Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Literatura pro 4. roč. SŠ – učebnice (všechny uvedené učebnice z nakl. Didaktis)

Literatura pro 1. roč. SŠ – prac. sešit, Literatura pro 2. roč. SŠ – prac. sešit, Literatura pro 3. roč. SŠ – prac. sešit, Literatura pro 4 . roč. SŠ – prac. sešit (všechny uvedené prac. sešity z nakl. Didaktis)

Pro výuku mluvnice a slohu:

1. A, 2. A, 3. A, 4. A

Komunikace v českém jazyce pro SŠ, nakl. Didaktis