Třída je dělena zpravidla do 2 až 3 skupin, časová dotace je 3 hodiny týdně. Výuka je koncipována tak, aby byli žáci schopni zvládnout úkoly společné části nové maturitní zkoušky.

Kromě výuky všeobecného jazyka (mluvení, psaní, poslech a čtení s porozuměním) připravujeme studenty i po stránce metodické, aby byli schopni vést kroužek angličtiny v mateřské školce nebo pomáhat dětem procvičovat anglický jazyk v rámci aktivit ve školní družině.

Vyučující

Mgr. Marta Ehmigová

Mgr. Veronika Mudrochová

Mgr. Radka Ponikelská

Mgr. Veronika Kolátorová

Mgr. Martina Vašková