Předmět cizí jazyk je určen pro žáky SOŠPg. Škola nabízí pouze výuku anglického jazyka. Třída je dělena zpravidla do 2 až 3 skupin, časová dotace je 3 hodiny týdně. Výuka je koncipována tak, aby byli žáci schopni zvládnout úkoly společné části nové maturitní zkoušky.

Kromě výuky všeobecného jazyka (mluvení, psaní, poslech a čtení s porozuměním) připravujeme studenty i po stránce metodické, aby byli schopni vést kroužek angličtiny v mateřské školce nebo pomáhat dětem procvičovat anglický jazyk v rámci aktivit ve školní družině.

V rámci přípravy nového Školního vzdělávacího programu pro odborné školy se naše učitelky (J.Budinská, J. Dubnová, M. Mařasová) zúčastnily celostátních setkání vyučujících cizích jazyků na středních odborných školách pedagogických. Ve dnech projektového vyučování (např. Den jazyků nebo Den poezie) pracují studenti v dílnách nebo seminářích. Členky sboru AMABILE mohou uplatnit znalost cizích jazyků při zpěvu nebo zájezdech do zahraničí.

Vyučující

Mgr. Marta Ehmigová

Mgr. Radka Ponikelská

Mgr. Veronika Kolátorová