Výuka probíhá v učebnách vybavených audiovizuální technikou.

S ohledem na počet žáků je třída rozdělena do dvou skupin. Anglický jazyk je součástí výuky ve všech ročnících SOŠPg v časové dotaci 3-4 hodiny týdně. 

Cílem výuky je, aby se žák stal samostatným a aktivním uživatelem anglického jazyka. Zvolí-li si žák anglický jazyk jako maturitní předmět, musí v ústní a písemné části prokázat minimálně úroveň jazyka B1 (viz školský zákon).

Vyučující

Mgr. Marta Ehmigová

Mgr. Veronika Mudrochová

Mgr. Vlasta Drábková

Mgr. Martina Vašková