Předmět se vyučuje pouze v druhém ročníku. Chronologicky přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, rozvíjí zájem o minulost a současnost vlastního národa i národů ostatních. Cílem je seznámit žáky se základním přehledem historických událostí, naučit je hledat vzájemné souvislosti a příčiny dnešních událostí v minulosti. Žáci se také seznamují s významnými osobnostmi, které ovlivnily vývoj společnosti. V hodinách jsou využívány poznatky z mnoha dalších předmětů. Prostřednictvím historie by žákyně měly získat vlastní objektivně kritický postoj k historickému vývoji, úctu k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, úctu k vlastnímu národu i národům ostatním.

Vyučující

Předmět se v tomto roce nevyučuje.