Cílem předmětu fyzika na SOŠPg je poskytnout žákyním a žákům základní přehled fyzikálních jevů a jejich zákonitostí. Předmět rozvíjí vědomosti a dovednosti dosažené na základní škole. Předmět je vyučován pouze v prvním ročníku a to v hodinové dotaci 1 hodina týdně.

Obsah předmětu

1. Mechanika

2. Termika

3. Elektřina a magnetismus

4. Vlnění a optika

5. Fyzika atomu

6. Vesmír

Odborná učebnice pro náš typ školy není, můžeme doporučit např.:

Janovič, J.: Fyzika pro netechnické obory SOŠ

Vyučující

Mgr. Pavlína Kuželová