Hlavním vyučovaným hudebním nástrojem je klavír, na němž studenti zvládnou technická cvičení, stupnice, etudy i přednesové skladby, které jsou zdrojem estetického působení. Dominující jsou pak doprovody k jednotlivým písním, které pomáhají rozvíjet harmonické cítění. Studenti se také věnují hře na sopránovou zobcovou flétnu, keyboard a ukulele, dále pak využívají nástroje Orffova instrumentáře.

Časová dotace:

1. A, 2. A a 3. A – 2 vyuč. hodiny týdně (skupinová výuka)

4. A – 1 vyuč. hodina týdně (skupinová výuka)

Vyučující

Mgr. Alena Lelková

Mgr. Alena Matějovská