Pro 1. – 4. ročník je to učebnice Hudební výchova pro střední pedagogické školy (SPN 1985)

Doporučená literatura:

PaedDr. Libuše Horstová: Stručné dějiny hudby (nakl. Gaudeamus Hradec Králové)

prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.: cyklus notýsků Hudba v současné škole

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky

Dana Soušková : Základy hudební teorie a akustiky