V předmětu Hv získávají studenti základní vědomosti, dovednosti a návyky, které jim otevírají cestu k budoucí profesi. Během studia se naučí kultivovat svůj hlasový projev, zvládnou široký repertoár písní pro děti a mládež, naučí se zpívat ve vícehlasu, využívat teoretické znalosti a praktické dovednosti. Zorientují se ve vývoji hudby od počátků až po současnost. Pravidelně sledují kulturně – společenské dění. Důležitou součástí je také dirigentská praxe.

Časová dotace:

1. A a 2. A – 2 vyuč. hod. týdně

3. A a 4. A – 2 vyuč. hod. týdně

Maturitní zkouška

Praktická odborná část

1. přednesová skladba (hra zpaměti)

2. 10 sólových písní (zpěv s klavírním doprovodem učitele)

3. 15 dětských písní (hra na klavír, taktování, metodické využití, Orffovy nástroje)

4. flétna – 10 lidových písní (zpaměti)

Vyučující

Mgr. Alena Lelková

Mgr. Alena Matějovská