V předmětu Hv získávají studenti základní vědomosti, dovednosti a návyky, které jim otevírají cestu k budoucí profesi. Během studia se naučí kultivovat svůj hlasový projev, zvládnou široký repertoár písní pro děti a mládež, naučí se zpívat ve vícehlasu, využívat teoretické znalosti a praktické dovednosti. Zorientují se ve vývoji hudby od počátků až po současnost. Pravidelně sledují kulturně – společenské dění. Důležitou součástí je také dirigentská praxe.

Časová dotace:

1. A a 2. A – 2 vyuč. hod. týdně

3. A a 4. A – 2 vyuč. hod. týdně

Vyučující

Mgr. Alena Lelková

Mgr. Alena Matějovská