Předmět se v tomto školním roce nevyučuje.

Pro 3. a 4. ročník SOŠPg

Učivo je tvořeno těmito základními okruhy :

1. Pěvecké dovednosti a návyky

2. Sbormistrovství a vedení malé hudební skupiny

3. Metodika hudební výchovy a práce se sborem a hudební skupinou

4. Hra na hudebních nástrojích

5. Hudebně pohybové formy

6. Prohlubování znalostí dějin hudby v rozboru děl v jednotlivých obdobích

časová dotace: 1 hodina týdně

Vyučující