Předmět Informační a komunikační technika se vyučuje v 1. i ve 2. ročníku střední odborné školy pedagogické studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Cílem výuky předmětu Informační a komunikační technika je umožnit všem žákům získat základní znalosti a dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních a komunikačních technologií, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě.

Probíraná témata v 1. ročníku:

  • Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle (HW, OS WIN, zabezpečení a ochrana)
  • Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (textový editor)
  • Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu (počítačová síť, komunikace po síti)
  • Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet (informace, informační zdroje, Internet)

Probíraná témata ve 2. ročníku:

  • Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle (algoritmizace)
  • Práce se standardním aplikačním programovým vybavením (tabulkový procesor, poč. grafika, prezentace, multimédia, databáze, interaktivní programy)

Hodinová dotace:

  • 1. A – 2 hod./týden
  • 2. A – 2 hod./týden

Doporučená literatura

  • Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy, praktická učebnice. Brno, Computer Press, a. s., 2012. ISBN 978-80-251-3227-2 odkaz
  • Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy, teoretická učebnice. Brno, Computer Press, a. s., 2012. ISBN 978-80-251-3228-9 odkaz

Vyučující

Mgr. Jana Žižková