Předmět Informační a komunikační technika se vyučuje v 1. i ve 2. ročníku střední odborné školy pedagogické studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Cílem výuky předmětu Informační a komunikační technika je umožnit všem žákům získat základní znalosti a dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních informačních a komunikačních technologií, orientovat se ve světě informací, zpracovat získané informace a využít je v dalším vzdělávání i v praktickém životě.

Vyučující

Mgr. Jana Žižková