Pro výuku jsou využívány učebnice matematiky z nové ucelené řady nakladatelství Didaktis, resp. jde o zkrácené verze příslušných pracovních sešitů.

1. ročník

  • Základní poznatky (Matematika pro střední školy 1. díl)
  • Výrazy, rovnice a nerovnice (Matematika pro střední školy 2. díl)

2. ročník

  • Planimetrie (Matematika pro střední školy 3. díl)
  • Funkce I. (Matematika pro střední školy 4. díl)
  • Funkce II. (Matematika pro střední školy 5. díl) – částečně

3. ročník

  • Funkce II. (Matematika pro střední školy 5. díl) – částečně
  • Stereometrie (Matematika pro střední školy 6. díl)
  • Analytická geometrie (Matematika pro střední školy 7. díl)

4. ročník

  • Posloupnosti (Matematika pro střední školy 9. díl)
  • Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika (Matematika pro střední školy 8. díl)