Cílem výuky je vybavit žáky střední odborné pedagogické školy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Vytvářet takové kvality, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb s přihlédnutím na konkrétní potřeby při jejich vlastní pedagogické praxi.

Předmět je vyučován ve 2., 3. a 4. ročníku v jednohodinové týdenní dotaci.

Učebnice

Didaktis – Společenské vědy pro SŠ.

Vyučující

Mgr. Jana Knapová