Předmět dramatická výchova je vyučován v 1. a 2. ročníku SOŠPg ve specializované učebně vybavené kobercem a dalšími nezbytnými předměty pro práci. Třída je dělena na dvě skupiny. V 1. ročníku je práce zaměřena spíše na stránku osobnostní (sebepoznávání, tvořivost, pantomima, rytmus, smyslové vnímání, verbální a neverbální komunikace). Ve 2. ročníku pak na sociální výchovu (charakterizace, improvizace, strukturované drama) a základy práce s loutkou.

Časová dotace:

1. ročník – 2 hod.

2. ročník – 2 hod.

Žáci často využívají získaných dovedností při realizaci projektů či jednorázových tématicky zaměřených akcí pro děti.

Vyučující

  • Mgr. Šárka Horáková
  • Mgr. Jana Knapová