Praxe je organizována v rámci učební a odborné praxe, navazuje na teoretickou výuku pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Žáci/-kyně zde mají možnost aplikovat teoretické poznatky v prostředí reálných pedagogických pracovišť.

Odborná praxe probíhá v 1. – 3. ročníku SOŠPg zpravidla před koncem školního roku ve výchovně-vzdělávacích zařízeních v místě bydliště záků/-yň.

V prvním ročníku je odborná praxe organizována v rozsahu dvou týdnů v mateřských školách. Ve druhém a třetí ročníku je délka praxe čtyři týdny. Ve druhém ročníku pracují žáci/-kyně ve školních družinách a ve třetím ročníku žáci/-kyně navštěvují opět mateřské školy.

Vyučující

Mgr. Marie Trávníková

Mgr. Ivana Koudelková

Mgr. Marta Ehmigová