Psychologie je vyučována v každém ročníku SOŠPg dvě hodiny týdně. Spolu s dalšími odbornými předměty, zvláště s pedagogikou, poskytuje žákům/-yním odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesi. Učí chápat osobnost dítěte v širších souvislostech, pozorovat, analyzovat a hodnotit chování dětí, respektovat věkové a individuální zvláštnosti. Vede studenty/-ky k tomu, aby se uměli/-y orientovat v sociálních vztazích a byli/-y schopni/-y vytvořit si k dětem citlivý, akceptující a empatický vztah.

Vyučující

Mgr. Ivana Koudelková

Mgr. Radka Ponikelská