Žáci SOŠPg v hodinách výtvarné výchovy s metodikou získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, jak tento předmět vyučovat.

Cílem hodin VV je rozvíjet tvořivost, kreativitu a umožnit studentům projevit se svobodně a originálně. Během studia si studenti v hodinách VV vyzkouší různé techniky malby, grafiky a prostorového vytváření. Dozví se o perspektivě, získají základy studijní kresby a projdou kursem Základy keramiky- škola vlastní hrnčířský kruh a keramickou pec.

V učebně VV je  instalován nový počítač a dataprojektor, tak že i dějiny umění jsou zpracovány v power-pointových prezentacích, doplněných barevnými ukázkami výtvarného umění. Existuje i webová stránka, na které si studenti budou moci během celé doby studia volně stahovat probírané učivo z dějin umění i metodiky VV.

Základní učební okruhy a materiály z dějin umění a z metodiky si zájemci mohou stáhnout  na stránkách www.vv-kk.webnode.cz

Významnou součástí výuky VV jsou také dějiny umění od pravěku po současnost. Během hodin VV se studenti spolupodílejí na výzdobě školy, přípravě projektových dnů a zúčastní se výstav, exkurzí.

 

Časová dotace – 2 hodiny týdně

Vyučující

PaedDr. Kateřina Krausová

Mgr. Vendula Brendlová