Žáci SOŠPg v hodinách výtvarné výchovy s metodikou získají teoretické znalosti a praktické dovednosti, jak tento předmět vyučovat.

Cílem hodin VV je rozvíjet tvořivost, kreativitu a umožnit studentům projevit se svobodně a originálně. Během studia si studenti v hodinách VV vyzkouší různé techniky malby, grafiky a prostorového vytváření. Dozví se o perspektivě, získají základy studijní kresby a projdou kursem Základy keramiky- škola vlastní hrnčířský kruh a keramickou pec.

V učebně VV je  instalován nový počítač a dataprojektor, tak že i dějiny umění jsou zpracovány v power-pointových prezentacích, doplněných barevnými ukázkami výtvarného umění. Existuje i webová stránka, na které si studenti budou moci během celé doby studia volně stahovat probírané učivo z dějin umění i metodiky VV.

Základní učební okruhy a materiály z dějin umění a z metodiky si zájemci mohou stáhnout  na stránkách www.vv-kk.webnode.cz

Významnou součástí výuky VV jsou také dějiny umění od pravěku po současnost. Během hodin VV se studenti spolupodílejí na výzdobě školy, přípravě projektových dnů a zúčastní se výstav, exkurzí.

Výtvarnou výchovu vás  učí PaedDr. Kateřina Krausová a Mgr. Vendula Brendlová, obě aktivní výtvarnice a malířky. 

Časová dotace hodin – týdně

1.A, 2.A – 2 vyučovací hodiny

3.A, 4.A – 2 vyučovací hodiny

V letošním roce je situace nás všech nečekaně složitější, než by si kdo ještě před rokem pomyslel.  I proto si letos místo vybraných peněz základní vybavení pro svoji tvorbu pořídí z hygienických důvodů každý individuálně. Přáli bychom si ale, aby vás kreslení, malování i dějiny umění přesto bavily úplně stejně nebo i více, protože právě ve změnách hledali vždycky umělci nejlepší příležitost originálně se vyjádřit a přijít na něco nového a geniálního. V letošním školním roce nás kromě jiného čeká například návštěva nové počítačové učebny, kde nás naučíte 🙂 , jak se pracuje v programech jako je kreslení 🙂 ( což si někteří z vás během distanční výuky přáli).

Věříme, že se na hodiny výtvarné výchovy už těšíte, my ano!!!!! 

Přejeme Vám úspěšný a kreativní vstup do nového školního roku 2021/22 🙂

Vyučující

PaedDr. Kateřina Krausová

Mgr. Vendula Brendlová