Používané učebnice a odb. literatura

J. Bláha, J. Slavík: Průvodce výtvarným uměním 1-5 díl

V. Prokop: Kapitoly z dějin výtvarného umění

I. Zhoř: Výtvarná výchova v projektech

Bartko a kol.: VV pro SPgŠ

J. Uždil: VV v předškolním věku

J. Pichoian: Dějiny umění 1-12

Časopisy: Výtvarná výchova PF UK Praha, aktuální čtrnáctideník Atelier, který je před kabinetem VV k dispozici žákům

Dále vyučující využívají časopisy – Největší malíři, obrazové tabule stavebních slohů, diafilmy, folie do zpětných projektorů, vlastní odborné knihy a reprodukce.