Cílem hodin specializace VV je rozvíjet tvořivost, kreativitu a umožnit studentům kvalitně se připravit k maturitní zkoušce z VV . Během 3. ročníku si studenti v hodinách VV vyzkouší různé netradiční výtvarné techniky jako je například enkaustika, smalt, asfaltová malba atd.. Projdou také kursem točení na hrnčířském kruhu. Na konci 3. ročníku studenti absolvují týdenní Výtvarný kurs kresby a malby v plenéru. Během 4.ročníku se studenti více zaměří na opakování k maturitě. Pravidelnou součástí hodin obou ročníků jsou také rozhovory o současném výtvarném umění, rozbory probíhajících výstav, aktuální referáty o navštívených výstavách a práce s časopisem Ateliér.

Do učebny VVbyl instalován nový počítač a dataprojektor, dějiny umění jsou nyní zpracovány v power-pointových prezentacích, doplněných barevnými ukázkami výtvarného umění.

Učební materiály si zájemci mohou stáhnout také na stránkách www.vv-kk.webnode.cz

Časová dotace hodin – týdně

3.A , 4.A – 1 vyučovací hodina

Vyučující

PaedDr. Kateřina Krausová