Základní informace

Předmět Základy ekonomie se vyučuje 1 hodinu týdně ve 3. ročníku a 1 hodinu týdně ve 4. ročníku. Cílem předmětu je rozvíjet ekonomické myšlení žáků, umožnit jim pochopit mechanismus fungování tržní ekonomiky, porozumět podstatě podnikatelské činnosti a principu hospodaření podniku. Žáci získají předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit a naučí se orientovat v právní úpravě podnikání.

Žáci se seznámí se základy marketingu a managementu. Rovněž se seznámí se světem financí, s finančními produkty, finančními institucemi a s aplikací moderních technologií při nakládání s financemi. Žáci jsou vedeni k pochopení a kritické analýze rizika a přínosů globalizace ekonomiky. Učí se orientovat na trhu práce.

Vyučující

Ing. Jindřiška Dubnová