Zeměpis na střední odborné škole pedagogické má pouze doplňkový charakter, a proto je vyučován pouze jeden školní rok (ve druhém ročníku studia) ve formě pouze jedné hodiny týdně.

Cílem předmětu je ujasnění náhledu žáka na současný svět a jeho problémy, tj. jde především o změny na politické mapě světa, světové konflikty, mezinárodní organizace a dále o globální problémy lidstva, jako jsou změny klimatu, přírodní katastrofy a jiná ohrožení Země. Součástí je i problematika krajiny a ochrany životního prostředí.

Pro výuku není požadována žádná závazná učebnice ani atlas, vše se řídí pokyny vyučujícího. Proto je žádoucí vést si řádné vlastní poznámky.

Vyučující

Mgr. Kamila Šulcová