Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je
stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna během měsíce ledna, nejpozději 31. 1. 2024 včetně.

Webové stránky k přijímacímu řízení: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)