Kritéria a požadavky pro přijímací řízení a způsob hodnocení jejich splnění na školní rok 2022/2023

Budou zveřejněna nejpozději do 31. 1. 2022.