Počet přijímaných uchazečů: 30

Termíny přijímací zkoušky:

Jednotná zkouška (CERMAT) z českého jazyka a matematiky:

první termín: 12. 4. 2022 – uchazeči, kteří mají naši školu v přihlášce uvedenou na 1. místě

druhý termín: 13. 4. 2022 – uchazeči, kteří mají naši školu v přihlášce uvedenou na 2. místě

Školní zkouška – oveření předpokladů z HV, TV, JV, VV

první termín: 19. a 20. 4. 2022 – uchazeči, kteří mají naši školu v přihlášce uvedenou na 1. místě

druhý termín: 21. a 22. 4. 2022 – uchazeči, kteří mají naši školu v přihlášce uvedenou na 2. místě

Další důležité informace:

  • nechte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce (razítko a podpis)
  • řádně vypněnou přihlášku (formulář dole v příloze) zašlete nebo osobně předejte na ředitelství Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Kumburská 740, Nová Paka nejpozději do 1. 3. 2022
  • přihláška musí být podepsaná žákem i zákonným zástupcem
  • Zápisový lístek si vyzvedněte na své základní škole do 15. 3. 2022

Povinnou součástí přihlášky je:

  • potvrzení formuláře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika
  • potvrzení formuláře od foniatra o způsobilosti uchazeče studovat pedagogický obor

Formuláře povinných příloh, včetně přihlášky ke studiu, ke stažení níže.