Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je
stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Webové stránky k přijímacímu řízení: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)

Procvičování testů a úloh z minulých let můžete najít na této stránce: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani


Součástí přijímacího řízení je také praktická zkouška ověřující předpoklad ke studiu. Nejedná se o talentovou zkoušku. Přihláška se podává ve stejném termínu jako na ostatní SŠ, tedy od 1. února do 20. února 2024. 

Praktická zkouška probíhá v jednom dni v termínu od 16. do 18. 4. 2024. Na konkrétní termín budou uchazeči pozváni školou.

Ověření předpokladů pro studium (bližší podmínky): https://drive.google.com/file/d/1z3TpHjYTnW5we4O3DfpHAnOBvsngwU-n/view?usp=sharing

V případě zájmu vám zašleme odkaz na instruktážní video, kontaktujte nás na skola@gymnp.cz , tel.: 734 490 939.