Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je
stanovena v řádném termínu na dny:

  1. termín: pátek 12. dubna 2024
  2. termín: pondělí 15. dubna 2024

Součástí přijímacího řízení je také praktická zkouška ověřující předpoklad ke studiu. Nejedná se o talentovou zkoušku. Přihláška se podává ve stejném termínu jako na ostatní SŠ, tedy do 1. března 2024.

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna během měsíce ledna, nejpozději 31. 1. 2024 včetně.

Webové stránky k přijímacímu řízení: Přihláška na střední školy 2024 (prihlaskynastredni.cz)