Přípravné kurzy na praktickou část přijímacích zkoušek jsou koncipovány tak, aby si uchazeč ověřil, procvičil a případně rozšířil praktické dovednosti k přijímací zkoušce.

Přípravné kurzy pro PZ 2024/2025 se konají

vždy v pátek od 13:30 hodin.

Termíny pro tento dvoudenní přípravný kurz jsou:

9. února 2024 a 15. března 2024

Kurzy jsou zpoplatněné, cena kurzu je 600 Kč / 1 kurz. Kurzovné se hradí v hotovosti na místě v den kurzu. Přihlášky na přípravný kurz budeme přijímat od 5. 12. 2023 online zde, nebo v listinné podobě (poštou, osobně, příp. emailem na skola@gymnp.cz). Formuláře přihlášek budou vloženy zde v den zahájení přihlašování.

Jelikož kurzy se v době covidové rok nekonaly, bylo připraveno instruktážní video k PZ. V případě zájmu vám odkaz na toto video zašleme, kontaktujte nás na skola@gymnp.cz , tel.: 734 490 939.