MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2022/23

Společná (státní) část

  1. Český jazyk               – didaktický test
  2. Cizí jazyk                   – didaktický test          nebo    Matematika     – didaktický test

Profilová (školní) část

  1. Český jazyk                – písemná práce + ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části)      – písemná práce + ústní zkouška

GYM          1. Volitelný předmět  – ústní zkouška (u zkoušky z cizího jazyka i písemná práce)

                  2. Volitelný předmět  – ústní zkouška (u zkoušky z cizího jazyka i písemná práce)

                 Výběr: 1.cizí jazyk, 2.cizí jazyk, dějepis, ZSV, matematika, fyzika, chemie,                                    biologie, geografie, IVT

Poznámka: Pokud je ve společné části volen cizí jazyk (Aj/Nj), tak nelze v profilové části tento jazyk volit. (Lze volit druhý jazyk nebo žádný)

                    Výběrová zkouška: Matematika rozšiřující


SOŠPg         1. Pedagogika                                                            – ústní zkouška

                    2. Praktická odborná část                                          – praktická zkouška

                    3. Volitelná výchova (HVm/VVm/TVm)                  – ústní zkouška

30.09.2022                                                                                                    ředitel školy