MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2023/24

Společná (státní) část

  1. Český jazyk               – didaktický test
  2. Cizí jazyk                   – didaktický test          nebo    Matematika     – didaktický test

Profilová (školní) část

  1. Český jazyk                – písemná práce + ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části)      – písemná práce + ústní zkouška

Rozsah písemné práce:

  • český jazyk a lit. (čas 120 min., rozsah min. 250 slov, rukopis)
  • anglický jazyk (čas 80 min., rozsah 200 – 250 slov, rukopis)
  • německý jazyk (čas 80 min., rozsah min. 200 slov, rukopis)

GYM          1. Volitelný předmět  – ústní zkouška (u zkoušky z cizího jazyka i písemná práce)

                  2. Volitelný předmět  – ústní zkouška (u zkoušky z cizího jazyka i písemná práce)

                 Výběr: 1.cizí jazyk, 2.cizí jazyk, dějepis, ZSV, matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, IVT (obhajoba maturitní práce z IVT: 15 minut + 5 minut ústní zkouška)

Poznámka: Pokud je ve společné části volen cizí jazyk (Aj/Nj), tak nelze v profilové části tento jazyk volit. (Lze volit druhý jazyk nebo žádný). Obdobně není možné volit matematiku, pokud byla zvolena ve společné části.

                    Výběrová zkouška: Matematika rozšiřující


SOŠPg         1. Pedagogika                                               – ústní zkouška

                    2. Praktická odborná část                             – praktická zkouška

                    3. Volitelná výchova (HVm/VVm/TVm)         – ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z VVm

1. školní práce podle vylosovaného námětu (5 hodin)

2. metodická část – písemná příprava na výtvarnou činnost dle vylosovaného maturitního tématu.

Praktická maturitní zkouška TVm

1. pohybová část – povinná sestava z SG (prostná) a MG (švihadlo)

2. metodická část – metodické zpracování + pedagogický výstup z vylosovaného tématu

Praktická maturitní zkouška z HVm

1. přednesová skladba (hra zpaměti)

2. 10 sólových písní (zpěv s klavírním doprovodem učitele)

3. 15 dětských písní (hra na klavír, taktování, metodické využití, Orffovy nástroje)

4. flétna – 10 písní (zpaměti)

5. klávesy – 3 taneční písně (z not)

29.09.2023                                                                                                    ředitel školy