Společná (státní) část

Ve společné části konají žáci povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a povinně vybírají buď zkoušku z cizího jazyka, nebo matematiky. Zkoušky se konají výhradně formou didaktického testu.

Termíny didaktických testů:

2. 5. 2024 8:00 matematika
2. 5. 2024 13:30 anglický jazyk
3. 5. 2024 8:00 český jazyk a literatura
6. 5. 2024 8:00 matematika rozšiřující
6. 5. 2024 13:00 německý jazyk


Profilová (školní) část

V profilové části konají žáci povinně zkoušku z českého jazyka a literatury a povinně vybírají buď zkoušku z cizího jazyka, nebo matematiky a ze 2 dalších povinných zkoušek z nabídky stanovené školou. Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky.

Termíny písemných prací:

3. 4. 2024 písemná práce z českého jazyka
4. 4. 2024 písemná práce z anglického jazyka
5. 4. 2024 písemná práce z německého jazyka

Termíny ústních zkoušek:

20. – 22. 5. 2024 – 4. G
22. – 24. 5. 2024 – VIII
27. – 31. 5. 2024 – 4. A

Rozsah písemných prací:

  • český jazyk a lit. (čas 120 min., rozsah min. 250 slov, rukopis)
  • anglický jazyk (čas 80 min., rozsah 200 – 250 slov, rukopis)
  • německý jazyk (čas 80 min., rozsah min. 200 slov, rukopis)

Nabídka povinně volitelných předmětů:

GYMNÁZIUM

anglický jazyk, německý jazyk, dějepis, ZSV, matematika, fyzika, chemie, biologie, geografie, IVT (obhajoba maturitní práce z IVT: 15 minut + 5 minut ústní zkouška)

Poznámka: Pokud je ve společné části volen cizí jazyk (Aj/Nj), tak nelze v profilové části tento jazyk volit. (Lze volit druhý jazyk nebo žádný). Obdobně není možné volit matematiku, pokud byla zvolena ve společné části.

Výběrová zkouška: Matematika rozšiřující

SOŠPG  

1. Pedagogika (ústní zkouška)

2. Volitelná výchova (HVm/VVm/TVm)  (ústní zkouška)


Součástí maturitní zkoušky na SOŠPg je také praktická odborná část (praktická zkouška)

Praktická maturitní zkouška z VVm (22. 4. 2024)

1. školní práce podle vylosovaného námětu (5 hodin)

2. metodická část – písemná příprava na výtvarnou činnost dle vylosovaného maturitního tématu.

Praktická maturitní zkouška TVm (25. – 26. 4. 2024)

1. pohybová část – povinná sestava z SG (prostná) a MG (švihadlo)

2. metodická část – metodické zpracování + pedagogický výstup z vylosovaného tématu

Praktická maturitní zkouška z HVm (23. – 24. 4. 2024)

1. přednesová skladba (hra zpaměti)

2. 10 sólových písní (zpěv s klavírním doprovodem učitele)

3. 15 dětských písní (hra na klavír, taktování, metodické využití, Orffovy nástroje)

4. flétna – 10 písní (zpaměti)

5. klávesy – 3 taneční písně (z not)       Podrobné informace na www.maturita.cermat.cz