MATURITNÍ ZKOUŠKY ve školním roce 2022/23

Společná (státní) část

  1. Český jazyk               – didaktický test
  2. Cizí jazyk                   – didaktický test          nebo    Matematika     – didaktický test

Profilová (školní) část

  1. Český jazyk                – písemná práce + ústní zkouška
  2. Cizí jazyk (pokud byl zvolen ve společné části)      – písemná práce + ústní zkouška

GYM          1. Volitelný předmět  – ústní zkouška (u zkoušky z cizího jazyka i písemná práce)

                  2. Volitelný předmět  – ústní zkouška (u zkoušky z cizího jazyka i písemná práce)

                 Výběr: 1.cizí jazyk, 2.cizí jazyk, dějepis, ZSV, matematika, fyzika, chemie,                                    biologie, geografie, IVT

Poznámka: Pokud je ve společné části volen cizí jazyk (Aj/Nj), tak nelze v profilové části tento jazyk volit. (Lze volit druhý jazyk nebo žádný)

                    Výběrová zkouška: Matematika rozšiřující


SOŠPg         1. Pedagogika                                                            – ústní zkouška

                    2. Praktická odborná část                                          – praktická zkouška

                    3. Volitelná výchova (HVm/VVm/TVm)                 – ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z VVm

1. školní práce podle vylosovaného námětu (4 hodiny)

2. metodická část – písemná příprava na výtvarnou činnost dle vylosovaného maturitního tématu.

Praktická maturitní zkouška TVm

1. pohybová část – povinná sestava z SG (prostná) a MG (švihadlo)

2. metodická část – metodické zpracování + pedagogický výstup z vylosovaného tématu

Praktická maturitní zkouška z HVm

1. přednesová skladba (hra zpaměti)

2. 10 sólových písní (zpěv s klavírním doprovodem učitele)

3. 15 dětských písní (hra na klavír, taktování, metodické využití, Orffovy nástroje)

4. flétna – 10 lidových písní (zpaměti)

5. klávesy – 3 taneční písně (z not)

30.09.2022                                                                                                    ředitel školy