Ve čtvrtek 30.9.2021 jsme navštívily se žákyněmi SOŠPg MKS, kde se konala beseda s PaedDr. Zdeňkem Martínkem „Jak nevychovat z dítěte oběť či agresora“.

PaedDr. Z. Martínek pracuje v PPP v Pelhřimově. Ve své praxi se zabývá především agresivním chováním dětí a mládeže a šikanou ve školních kolektivech. Kromě toho vedeí pod vzdělávacími agenturami semináře na téma agrese a agresivita u dětí a mládeže, hyperaktivita dětí v MŠ,…atd.

Teoretické poznatky doplnil příklady ze své dlouholeté praxe.

Dal prostor k diskuzi, do které se aktivně zapojily i naše žákyně.