Kód oboru 79 – 41 – K / 81

Stručná charakteristika studia

Zaměření je všeobecné. Škola připravuje studenty pro studium na vysoké škole a na vyšších odborných školách. Od sedmého ročníku mají studenti možnost vybrat si z volitelných předmětů humanitního i přírodovědného zaměření. Na naší škole se vyučuje anglický a německý jazyk .

Školní vzdělávací programy jsou veřejně přístupné v elektronické podobě na chodbě v prvním patře budovy školy.

Další informace

Jsme státní škola – školné se neplatí.

Škola má vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním ubytovacím zařízení – domově mládeže, který je umístěn přímo v areálu školy. Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování ve vlastní jídelně v budově DM.