Vedoucí:

 • Jana Vlačihová
 • email: jidelna@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
 • gsm: +420 734 490 926

Ceny stravného ve školní jídelně od 1.1.2023

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD   (studenti  11  –  14 let )                 38,- Kč (finanční normativ na potraviny)

OBĚD   (studenti  15  a více let )               39,-Kč (finanční normativ na potraviny)

CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA          33,-Kč  (20,- snídaně + 13,-Kč přesnídávka, finanční  normativ na potrav.)

OBĚD                                            39,-Kč  (finanční normativ na potrav.)

VEČEŘE + II.VEČEŘE                      45,-Kč  (30,-Kč + 15,-Kč  II. večeře, finanční normativ na potraviny)

SVAČINA                                       14,-Kč ( finanční normativ na potraviny)

CELKEM                                           131,-Kč

Způsob placení stravného

 • platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu na účet jídelny 78-8509160257/0100
 • ve výjimečných případech je možno zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, podrobnější informace u vedoucí ŠJ

Termín placení stravného

 • příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc
 • složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci v kanceláři ŠJ

Při nezaplacení stravného v daném termínu

 • přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
 • složenkou, převodem – do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

Přihlašování a odhlašování stravy

 • stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne
 • osobně – v kanceláři ŠJ
 • telefonicky –  na tel. č.  493721321 mob.: 734490926
 • přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM
 • pomocí internetu, na stránkách školy www.gymnp.cz