Vedoucí:

  • Jana Vlačihová
  • email: jidelna@gymnp.cz
  • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
  • gsm: +420 734 490 926

Ceny stravného ve školní jídelně od 1.1.2023

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD   (studenti  11  –  14 let )                 38,- Kč (finanční normativ na potraviny)

OBĚD   (studenti  15  a více let )               39,-Kč (finanční normativ na potraviny)

CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA          33,-Kč  (20,- snídaně + 13,-Kč přesnídávka, finanční  normativ na potrav.)

OBĚD                                            39,-Kč  (finanční normativ na potrav.)

VEČEŘE + II.VEČEŘE                      45,-Kč  (30,-Kč + 15,-Kč  II. večeře, finanční normativ na potraviny)

SVAČINA                                       14,-Kč ( finanční normativ na potraviny)

CELKEM                                            131,-Kč

Způsob placení stravného

platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu)

možno také zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, u vedoucí ŠJ zjistit částku k zaplacení

 a složit na účet jídelny 78-8509160257/0100

Termín placení stravného

příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc

složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři ŠJ

předložit doklad o zaplacení, nejdéle do posledního dne v měsíci do 11.h

Při nezaplacení stravného v daném termínu

přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou

složenkou, převodem- do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

Přihlašování a odhlašování stravy

stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne

osobně – v kanceláři ŠJ

telefonicky –  na tel. č.  493721321    734490926

přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM

pomocí internetu, na stránkách školy www.gymnp.cz