Vedoucí:

 • Jana Vlačihová
 • email: jidelna@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
 • gsm: +420 734 490 926

Ceny stravného ve školní jídelně platné od 1.4.2019

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu ( ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny ) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD ( studenti 11 – 14 let ) 29,- Kč (finanční normativ na potraviny)

OBĚD ( studenti 15 a více let ) 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)

CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA 25,- Kč (16,- snídaně + 9,- Kč přesnídávka

finanční normativ na potraviny)

OBĚD 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)

VEČEŘE + II.VEČEŘE 32,- Kč (22,- Kč + 10,- Kč II. večeře finanční normativ na potraviny)

SVAČINA 10,- Kč (finanční normativ na potraviny)

CELKEM 97,- Kč

Způsob placení stravného

Platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu),

možno také zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, u vedoucí ŠJ zjistit částku k zaplacení

a složit na účet jídelny 78-8509160257/0100.

Termín placení stravného

 • příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc
 • složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři ŠJ
 • předložit doklad o zaplacení, nejdéle do posledního dne v měsíci do 11.h

Při nezaplacení stravného v daném termínu

 • přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
 • složenkou, převodem- do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

Přihlašování a odhlašování stravy

 • stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne
 • osobně – v kanceláři ŠJ
 • telefonicky – na tel. č. 493721321 734490926
 • přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM
 • pomocí internetu, na stránkách školy www. gymnp.cz