Vedoucí:

  • Jana Vlačihová
  • email: jidelna@gymnp.cz
  • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
  • gsm: +420 734 490 926

Ceny stravného ve školní jídelně od 1.2.2022

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu ( ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní a ostatní změny ) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD   ( studenti  11  –  14 let )                 32,- Kč ( finanční normativ na potraviny)

OBĚD   ( studenti  15  a více let )               33,-Kč (finanční normativ na potraviny)

CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA                   28,-Kč  (18,- snídaně + 10,-Kč přesnídávka

                                                                                finanční  normativ na potraviny)

OBĚD                                                       33,-Kč  ( finanční normativ na potrav.)

VEČEŘE + II.VEČEŘE                           35,-Kč  (24,-Kč + 11,-Kč  II. večeře finanční normativ

                                                                               na potraviny)

SVAČINA                                                 12,-Kč ( finanční normativ na potraviny)

CELKEM                                                108,-Kč

Způsob placení stravného

platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu)

možno také zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, u vedoucí ŠJ zjistit částku k zaplacení

 a složit na účet jídelny 78-8509160257/0100

Termín placení stravného

příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc

složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři ŠJ

předložit doklad o zaplacení, nejdéle do posledního dne v měsíci do 11.h

Při nezaplacení stravného v daném termínu

přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou

složenkou, převodem- do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

Přihlašování a odhlašování stravy

stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne

osobně – v kanceláři ŠJ

telefonicky –  na tel. č.  493721321    734490926

přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM

pomocí internetu, na stránkách školy www. gymnp.cz