Vedoucí:

 • Jana Vlačihová
 • email: jidelna@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
 • gsm: +420 734 490 926

Ceny stravného ve školní jídelně platné od 1.4.2019

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování na celou dobu studia.

Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, ukončení studia ve škole, ukončení ubytování na domově mládeže, změna stravovacích dní a ostatní změny) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny.

Ceny stravného

OBĚD (žáci11 – 14 let ) 29,- Kč (finanční normativ na potraviny)

OBĚD (žáci15 a více let ) 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)

CELODENNÍ STRAVA

SNÍDANĚ + PŘESNÍDÁVKA 25,- Kč (16,- snídaně + 9,- Kč přesnídávka

finanční normativ na potraviny)

OBĚD 30,- Kč (finanční normativ na potraviny)

VEČEŘE + II.VEČEŘE 32,- Kč (22,- Kč + 10,- Kč II. večeře finanční normativ na potraviny)

SVAČINA 10,- Kč (finanční normativ na potraviny)

CELKEM 97,- Kč

Způsob placení stravného

Platba probíhá bezhotovostním způsobem inkasem z účtu (přinést potvrzení o zřízení příkazu k inkasu),

možno také zaplatit složenkou nebo převodem z účtu, u vedoucí ŠJ zjistit částku k zaplacení

a složit na účet jídelny 78-8509160257/0100.

Termín placení stravného

 • příkazem k inkasu – předem, 20. dne v měsíci bude stržena požadovaná částka na příští měsíc
 • složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři ŠJ
 • předložit doklad o zaplacení, nejdéle do posledního dne v měsíci do 11.h

Při nezaplacení stravného v daném termínu

 • přes inkaso – stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
 • složenkou, převodem- do doby zaplacení nebude mít strávník stravu

Přihlašování a odhlašování stravy

 • stravu lze přihlásit a odhlásit nejpozději do 11. hodiny předešlého dne
 • osobně – v kanceláři ŠJ
 • telefonicky – na tel. č. 493721321 734490926
 • přes objednávkový terminál umístěný ve vestibulu DM
 • pomocí internetu, na stránkách školy www. gymnp.cz