Přihlášky na domov mládeže a další informace týkající se přijetí žáků do domova mládeže ve školním roce 2022/2023 naleznete v přílohách níže.
Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na email nada.patkova@gymnp.cz, případně na skola@gymnp.cz do 10.6.2022. Podrobnější informace na tel: 603 275 879.