Přihlášky na domov mládeže a další informace týkající se přijetí žáků do domova mládeže ve školním roce 2023/2024 naleznete v přílohách níže.
Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na email nada.patkova@gymnp.cz, případně na skola@gymnp.cz do 10.6.2023. Podrobnější informace na tel: 603 275 879.

Vyrozumění o přijetí na DM pro školní rok 2023/24 bude zasláno po 15.6.2023