Informace týkající se přijetí žáků do domova mládeže ve školním roce 2024/2025 včetně formuláře přihlášky naleznete v přílohách níže.
Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na email nada.patkova@gymnp.cz, případně na skola@gymnp.cz do 10. 6. 2024, u žáků přijatých ve 2. kole přijímacího řízení do 25. 6. 2024. Podrobnější informace získáte na tel: 603 275 879.

Vyrozumění o přijetí na DM pro školní rok 2024/25 bude zasláno po 15. 6. 2024.

Přednost pro přijetí mají žáci, kteří:

  • nejsou plnoletí, ukončili povinnou školní docházku a hlásí se do prvního ročníku Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace, SŠGS v Nové Pace nebo SŠSE v Nové Pace
  • již byli ubytováni na domově mládeže, pokračují ve studiu na výše uvedených školách a dodržovali v uplynulém roce vnitřní řád domova mládeže
  • žáci prvních ročníků ostatních škol

Zletilí žáci budou přijímáni pouze v případě nenaplnění kapacity domova mládeže nezletilými žáky. V úvahu budou brány možnosti dojíždění z místa bydliště.

Přihlášky podané po uvedených termínech budou řešeny individuálně.

Žádáme zletilé žáky nebo zákonné zástupce nezletilých žáků, kteří podali přihlášku a do domova mládeže nenastoupí, aby toto oznámili nejpozději do 30. 8. 2024 osobně, písemně nebo e-mailem.