Přihlášky na domov mládeže a další informace týkající se přijetí žáků do domova mládeže ve školním roce 2021/2021 naleznete v přílohách níže.
Přihlášku zasílejte v elektronické podobě na email nada.patkova@gymnp.cz, případně na skola@gymnp.cz do 10.6.2021. Podrobnější informace na tel: 603 275 879.