Knihovna Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Nové Pace nabyla své současné podoby před několika lety. Vznikla sloučením čtyř knihoven ve škole: žákovskou gymnaziální, žákovskou SOŠPg, odborovou gymnaziální a odbornou učitelskou SOŠPg. V dnešní době čítá na 17 000 svazků, každým rokem přibývá mnoho titulů převážně odborné literatury.

Knihovna má ve svém fondu zastoupení odborné i umělecké. Čtenář zde najde mnoho titulů z doporučené či povinné četby, může se poradit i o literatuře odborné. Kromě našich studentů si do ní nachází cestu i celá řada našich absolventů.

Knihovna

místnost č. 61

Správce knihovny

  • Šárka Horáková