Školní knihovna v novém hávu

Bývalá knihovna Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické vzniklá sloučením žákovských a učitelských knihoven už je minulostí. Své místo přepustila kmenové učebně 4. A a přestěhovala se do úplně nových prostor, ve kterých naleznete přes 17 000 svazků umělecké i odborné literatury. Obě místnosti slouží kromě půjčování knih i k výuce dramatické výchovy.

Nová knihovna se nachází na konci chodby u výtahu a je tvořena dvěma místnostmi. První z nich vznikla rekonstrukcí bývalého školního bytu a velký kus práce na ní odvedl v létě pan školník. Na evidenci a přestěhování všech svazků se kromě pedagogického sboru podílely zejména žákyně gymnázia a pedagogické školy. Všem děkujeme! Celý prostor byl kompletně vymalován a bylo zde položeno nové lino. V této části knihovny si můžete vypůjčit nepřeberné množství beletrie z doporučené i povinné četby. K dispozici jsou i cizojazyčné tituly. S jakýmkoliv dotazem vám poradí p. Horáková, která zde má svůj kabinet.

Druhým oddělením je místnost s převážně odbornou literaturou, kterou můžete využít např. při psaní seminární, absolventské nebo maturitní práce. Správcem odborné knihovny je p. Kodym. Kromě něj vám bude v případě potřeby k dispozici i p. Kastlová, asistentka pedagoga.

Zájemci o vypůjčení jakéhokoli titulu se nejprve zaregistrují na portálu školní knihovny https://gymnp.kpsys.cz/#!/, který naleznou na stránkách školy https://gymnp.cz/skola/knihovna/informace/, vybranou publikaci si on-line zarezervují a poté osobně vyzvednou u p. Horákové (beletrie, drama, dětská literatura), ev. u p. Kodyma (odborné publikace).

Knihovna

místnost č. 60

Správce knihovny

Šárka Horáková